Skip to main content

Fundusz ETF iShares z ekspozycją na rynek rosyjski na NYSE Arca

10 listopada do obrotu giełdowego na platformie NYSE Arca trafił iShares MSCI Russia Capped Index Fund dając amerykańskim inwestorom dostęp do dwunastej największej gospodarki świata (według Międzynarodowego Funduszu Walutowego biorąc pod uwagę wartość nominalnego PKB). Naśladuje on zachowanie ważonego kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) indeksu MSCI Russia 25/50 obejmującego spółki notowane na rosyjskich giełdach. Indeks ten jest odmianą podstawowego indeksu rosyjskiego rynku akcji opracowanego przez MSCI Barra, tj. indeksu MSCI Russia. W odróżnieniu od niego indeks MSCI Russia 25/50 stosuje ograniczenia dotyczące maksymalnego udziału sektorów (50%) i spółek (25%) w indeksie uwzględniające amerykańskie regulacje odnośnie dywersyfikacji inwestycji przez tamtejsze spółki inwestycyjne. W dniu 15 października najważniejszymi sektorami w portfelu indeksu były: sektor energetyczny (50,7%), sektor surowcowy (18,4%) oraz sektor finansowy (14,5%). W portfelu indeksu znajdują się walory 28 przedsiębiorstw (według stanu na koniec września). Największy udział w portfelu indeksu w tym okresie posiadały: Gazprom (21,25%), Łukoil (11,76%) i Sberbank (10,69%). Całkowita kapitalizacja spółek wchodzących w skład indeksu wynosiła 612,7 mld USD, a średnia ważona kapitalizacja 50,4 mld USD. Koszty funduszu w skali roku wynoszą 0,65%.

Po uruchomieniu iShares MSCI Russia Capped Index Fund oferta iShares z zakresu międzynarodowych funduszy ETF posiadających ekspozycję na rynki akcji poszczególnych państw (international single country ETFs) zbliżyła się do 40, z czego 19 to ETF-y pozwalające na inwestycje na rynkach wschodzących.

iShares jest światowym liderem rynku ETF-ów – zarządza obecnie ponad 460 tego typu instrumentami, które są notowane na 19 giełdach papierów wartościowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.