Skip to main content

Fundusz ETF inwestujący w spółki działające w zgodzie z wartościami demokratycznymi zadebiutował na NASDAQ

W dniu dzisiejszym, tj. w dniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, spółka Reflection Asset Management (RAM) ogłosiła że wczoraj rozpoczął działalność fundusz ETF Democratic Political Contributions Fund (DEMZ). Oferuje on ekspozycję na amerykańskie firmy o dużej kapitalizacji, ale tylko takie, które podzielają zaangażowanie inwestorów co do demokratycznych idei i popierają demokratycznych kandydatów na prezydenta USA. RAM wykorzystuje dane stron trzecich dotyczące wpłat na cele polityczne zebrane przez Goods Unite Us – ponadpartyjną technologiczną platformę danych. Prowadzone przez nią badania analizują marki, firmy i kandydatów politycznych, śledząc ich wkład polityczny na rzecz Partii Demokratycznej.

Fundusz dąży do naśladowania wyników indeksu DEMZ Political Contributions Index. To ważony czynnikowo indeks cenowy obliczany przez S&P, obejmujący spółki należące do indeksu S&P 500, które równocześnie przekazują ponad 75% swoich datków (zarówno korporacyjnych jak i kierownictwa wyższego szczebla) na rzecz kandydatów Demokratów. Ponadto, fundusz dąży do ograniczenia różnicy w wynikach benchmarku oraz wynikach indeksu S&P 500. Waga pojedynczej spółki w indeksie nie może przekroczyć 5%.

Fundusz posiada w portfelu akcje 41 firm. W końcu września 2020 roku największy (maksymalny – 5%) udział w aktywach funduszu miały spółki M&T Bank Corp., Alphabet (Google), Colgate-Palmolive i Apple; ponad czteroprocentowe udziały posiadały również spółki Consolidated Edison, Agilent Technologies, IBM i Progressive Corp. W ujęciu sektorowym największe udziały przypadały na technologie informacyjne (27,0%), finanse (13,7%), usługi komunikacyjne (12,7%) i dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (11,5%). Fundusz dąży do sytuacji, w której różnica między wagą każdego z sektorów w benchmarku a jego wagą w indeksie S&P 500 nie przekracza 5%.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosił 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.