Skip to main content

Fundusz ETF Guggenheim z ekspozycją na dywidendowe spółki australijskie, brazylijskie i kanadyjskie

8 czerwca 2011 r. na platformie NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Guggenheim ABC High Dividend ETF. Celem tego podmiotu jest replikacja wyników indeksu BNY Mellon ABC obejmującego akcje zwykłe i ADR-y spółek australijskich i brazylijskich (Australia, Brazil, Canada – ABC) notowane na amerykańskich parkietach oraz walory spółek australijskich i kanadyjskich notowanych na tamtejszych giełdach; w sumie portfel indeksu obejmuje akcje i ADR-y 30 spółek. W procesie selekcyjnym do portfela indeksu wybierane są akcje i ADR-y o najwyższej dywidendzie z każdego z trzech wymienionych państw. W dniu 30 czerwca w strukturze geograficznej portfela funduszu dominowały spółki brazylijskie (51,26%); mniejsze udziały posiadały firmy z Australii (30,30%) i Kanady (18,44%). W ujęciu sektorowym w końcu II kwartału br. największy udział w portfelu funduszu posiadały firmy branży luksusowych dóbr konsumpcyjnych (17,49%), spółki użyteczności publicznej (17,44%), przedsiębiorstwa zajmujące się usługami telekomunikacyjnymi (16,92%), spółki surowcowe (12,88%) oraz producenci podstawowych dóbr konsumpcyjnych (12,32%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w indeksie w połowie 2011 r. wyniosła 6,9 mld USD, a ich wskaźnik P/E wyniósł 8,7. W dniu 19 sierpnia największy udział w indeksie miały: CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (10,82%), TELSTRA CORP (8,38%), TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO (6,74%), ULTRAPAR PARTICIPACOES (6,66%) i CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (5,72%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,65%.

W ofercie Guggenheim Fund znajdują się obecnie 43 fundusze ETF. Do września ubiegłego roku funkcjonowały one pod marką Claymore.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.