Skip to main content

Fundusz ETF EGShares z ekspozycją na spółki dywidendowe z rynków wschodzących na NYSE Arca

15 sierpnia 2013 r. spółka Emerging Global Advisors (EGA) oferująca fundusze ETF pod marką EGShares (są to produkty umożliwiające realizację różnorodnych strategii inwestycyjnych na rynkach wschodzących) wprowadziła na platformę NYSE Arca swój nowy instrument inwestycyjny – EGShares EM Dividend High Income ETF. Jest to ETF adresowany głównie do inwestorów zorientowanych na otrzymywanie systematycznych, wysokich dochodów w postaci dywidend wypłacanych przez spółki z rynków wschodzących – świadczy o tym m.in. wysoki wskaźnik stopy dywidendy (dividend yield) (8,8% według danych na koniec lipca 2013 r.) replikowanego przez ten fundusz indeksu. Z rynków wschodzących pochodzi bowiem coraz więcej korporacji transnarodowych, które są zdolne do utrzymywania przez wiele lat na wysokim poziomie dywidend wypłacanych akcjonariuszom.

Fundusz EGShares EM Dividend High Income ETF stara się naśladować (poprzez replikację fizyczną) zachowanie indeksu FTSE Equal Weighted Emerging All Cap ex Taiwan Diversified Yield 50 Index (stworzonego wspólnie przez FTSE i EGA), który ma na celu zapewnienie wypłaty wyższej dywidendy w porównaniu do innych, powszechnie wykorzystywanych indeksów dywidendowych rynków wschodzących (np. MSCI EM High Dividend Yield Index, WisdomTree EM Equity Income Index, Dow Jones EM Select Dividend Index, S&P EM Dividend Opportunities Index). Jest to indeks równoważony, tj. udział każdej spółki znajdującej się w jego portfelu (w momencie dokonywania równoważenia indeksu – następuje to co kwartał) jest identyczny i wynosi 2% (indeks skupia bowiem akcje 50 przedsiębiorstw); z uwagi na zmiany cen akcji pomiędzy okresami równoważenia udziały te mogą być nieco wyższe lub niższe niż 2%. Do grona uczestników indeksu należą wyselekcjonowane spółki z rynków wschodzących (z grona firm wchodzących w skład uniwersum FTSE Emerging All Cap ex Taiwan obejmującego ok. 1300 firm) charakteryzujące się najwyższymi wskaźnikami stopy dywidendy, cechujące się odpowiednim poziomem płynności (minimalny średni dzienny obrót w wysokości 500 tys. USD) i wielkością kapitalizacji rynkowej (co najmniej 250 mln USD). Metodologia indeksu uwzględnia zarówno kwestię wysokości dywidendy, jak też jej konsekwentnego wypłacania (musi być ona wypłacana w każdym z trzech ostatnich lat) i jakości (m.in. wykluczane są spółki których roczna krocząca stopa dywidendy przekracza 20%). W celu zapewnienia należytego poziomu dywersyfikacji portfela liczba spółek z jednego sektora i jednego państwa jest ograniczona do maksymalnie 10. Fundusz planuje wypłacać dywidendy co miesiąc.

Według danych na koniec września 2013 r. największy udział portfelu funduszu miały firmy brazylijskie (22,03%), chińskie (18,86%), południowoafrykańskie (18,30%), tureckie (13,71%) i tajlandzkie (8,12); do polskich spółek należało 2,29% aktywów funduszu. W ujęciu sektorowym dominowały spółki użyteczności publicznej (19,23%), finansowe (18,62%), surowcowe (18,23%), telekomunikacyjne (12,34%) i przemysłowe (11,33%). Średnia kapitalizacja spółek należących do portfela indeksu wynosiła 12,25 mld USD, mediana kapitalizacji 2,37 mld USD, kroczący wskaźnik P/E (za ostatnie 12 miesięcy) 8,35, kroczący wskaźnik P/B 1,24, zaś stopa dywidendy 6,68%.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,85% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.