Skip to main content

Fundusz ETF EGShares z ekspozycją na spółki dywidendowe z rynków wschodzących na NYSE Arca

1 lipca 2013 r. na platformie NYSE Arca zadebiutowały tytuły uczestnictwa kolejnego funduszu ETF EGShares zarządzanego przez spółkę Emerging Global Advisors, która specjalizuje się w dostarczaniu amerykańskim inwestorom instrumentów finansowych oferujących ekspozycję na rynki wschodzące.

Nowy ETF uruchomiony przez Emerging Global Advisors to EGShares Emerging Markets Dividend Growth ETF. To pierwszy na rynku amerykańskim ETF o takim profilu inwestycyjnym, który inwestuje w akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących charakteryzujących się stałym wzrostem dywidendy w ostatnich pięciu latach. Jak istotną rolę odgrywają dywidendy na rynkach wschodzących świadczy fakt, że – według danych agencji Bloomberg – stanowią one około jednej trzeciej całkowitych przychodów wynikających z posiadania akcji spółek mających siedzibę w tych państwach. Ponieważ wiele firm z rynków wschodzących to już dojrzałe przedsiębiorstwa, coraz więcej spośród nich rozpoczęło wypłacanie dywidend (lub zwiększa ich wysokość) dystrybuując w ten sposób coraz większą część wypracowanego zysku wśród akcjonariuszy.

EGShares Emerging Markets Dividend Growth ETF naśladuje (poprzez zastosowanie replikacji fizycznej) zachowanie indeksu FTSE Emerging All Cap ex Taiwan Diversified Capped Dividend Growth 50 opracowanego wspólnie przez FTSE i Emerging Global Advisors. Metodologia tego indeksu uwzględnia takie czynniki jak jakość i tempo wzrostu dywidend wypłacanych przez spółki oraz wskaźniki wypłat dywidend. Portfel indeksu obejmuje akcje 50 firm z rynków wschodzących, w przypadku których tempo wzrostu wypłaty dywidend jest wyższe od średniego tempa wzrostu wypłaty dywidend dla spółek należących do uniwersum indeksu FTSE All Cap Emerging ex Taiwan. W dniu 30 września 2013 r. największe udziały w indeksie posiadały spółki: Łukoil (2,86%), ICBC (2,85%), Bank of China (2,84%), Sasol (2,77%) oraz China Petroleum & Chemical Corp. (2,76%). W ujęciu geograficznym dominowały firmy z Chin (20,99%), RPA (17,67%) i Brazylii (15,91%). Pod względem sektorowym przeważały spółki z branży finansowej (20,90%), ropy i gazu (18,48%), dóbr konsumpcyjnych (14,31%) oraz przemysłowej (12,52%). Średnia kapitalizacja uczestników indeksu wynosiła 51,59 mld USD (mediana 24,29 mld USD), kroczący wskaźnik P/E wynosił 10,49, wskaźnik P/B 1,91, zaś stopa dywidendy 3,89%.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,85% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.