Skip to main content

Fundusz ETF australijskiego sektora nieruchomości na parkiecie w Sydney

15 października na rynku AQUA giełdy Australian Securities Exchange (ASX) odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Vanguard Australian Property Securities Index ETF. Naśladuje on zachowanie indeksu S&P/ASX 300 A-REIT. Jest to najtańszy ETF z ekspozycją na australijski rynek nieruchomości (poprzez rynek notowanych publicznie property trusts) dostępny dla tamtejszych inwestorów – jego roczne koszty wynoszą 0,34%. Z formalnego punktu widzenia ten ETF jest nową kategorią udziałów w funkcjonującym od października 1998 r. funduszu indeksowym Vanguard Australian Property Securities Index Fund, którego aktywa przekraczają 2,2 mld USD (posiada on obecnie ekspozycję na 22 real estate investment trusts).

Emitentem tytułów uczestnictwa fudnuszu jest Vanguard Investments Australia – spółka zależna amerykańskiej Vanguard Group, która zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 1,3 biliona USD zgromadzonymi na ponad 23 milionach indywidualnych i instytucjonalnych rachunków. W Australii Vanguard zarządza aktywami o wartości ponad 80 mld dolarów australijskich ulokowanymi w funduszach indeksowych adresowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Vanguard Australian Property Securities Index ETF uzupełnił ofertę tej firmy, która obejmuje ponadto fundusze Vanguard Australian Shares Index ETF, Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF oraz Vanguard US Total Market Shares Index ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.