Skip to main content

Fundusz ETF ALPS inwestujący w spółki dywidendowe na NYSE Arca

29 czerwca 2012 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował fundusz ALPS Sector Dividend Dogs ETF zarządzany przez spółkę ALPS Portfolio Solutions (należacą do DST Systems) posiadającą 26-letnie doświadczenie na amerykańskim rynku usług finansowych i mającą siedzibę w Denver.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF to fundusz, który wykorzystuje teorię “Dogs of the Dow” na bazie analizy sektorowej wykorzystując indeks S&P 500 jako punkt wyjścia do wyboru składników do portfela inwestycyjnego. Teoria “Dogs of the Dow” jest w praktyce odzwierciedlona w postaci strategii inwestycyjnej, która zakłada, że inwestor co roku wybiera w celach inwestycyjnych dziesięć spółek spośród uczestników indeksu Dow Jones Industrial Average, których dywidendy stanowią największą część ich ceny rynkowej (czyli które charakteryzują się najwyższą stopa dywidendy). Fundusz ALPS Sector Dividend Dogs ETF skupia swoją uwagę na znacznie szerszym spektrum spółek, gdyż przedmiotem jego zainteresowania są walory należące do indeksu S&P 500. Spośród nich wybiera po pięć spółek cechujących się najwyższą stopą dywidendy z każdego z 10 sektorów amerykańskiej gospodarki, stosując przy tym jednakowe wagi dla wszystkich firm. W sumie w jego portfelu znajdują się zatem akcje 50 przedsiębiorstw – każde z ok. 2-proc. udziałem w portfelu. Zapewnia to odpowiednią dywersyfikację aktywów zarówno na poziomie sektorowym, jak i na poziomie spółek. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do wyników indeksu S-Network Sector Dividend Dogs.

Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,40% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.