Skip to main content

Fundusz emerging markets sektora konsumpcyjnego EG Shares na NYSE Arca

14 września amerykański sponsor funduszy Emerging Global Shares (EG Shares), który zorientowany jest głównie na produkty posiadające ekspozycję na rynki wschodzące, wprowadził do swojej oferty fundusz EGShares Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index Fund. Ma on za zadanie odzwierciedlać indeks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans 30, który obejmuje akcje około 30 czołowych spółek z rynków wschodzących reprezentujących sektor dóbr i usług przemysłowych (według klasyfikacji Industry Classification Benchmark – ICB). Największy udział w indeksie mają firmy produkujące samochody i części samochodowe (16,27%), producenci żywności (14,83%) oraz producenci napojów (14,28%). W strukturze geograficznej dominują spółki z Meksyku (19,88%), Indii (16,57%), Brazylii (16,08%) i RPA (13,98%) (wszystkie dane na 14 września br.). W dniu 22 września największy udział w portfelu indeksu posiadały: Cia de Bebidas das Americas (9,49%), Wal-Mart de Mexico (7,27%), Astra International (5,95%), ITC (5,69%), Fomento Economico Mexicano (5,65%) i Grupo Televisa (5,34%).

Średnia kapitalizacja spółek należących do indeksu wynosi 6,5 mld USD, a koszty brutto 1,20% (koszty netto 0,85%) (stan na koniec sierpnia br.). Od początku 2010 r. do końca sierpnia wartość indeksu wzrosła o 12,00%, w minionych 12 miesiącach o 39,52%.

Tytuły uczestnictwa funduszu są notowane na NYSE Arca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.