Skip to main content

Financial Stability Board ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem ze strony funduszy ETF

12 kwietnia Financial Stability Board – organizacja której celem jest koordynowanie (na poziomie międzynarodowym) działań narodowych organów nadzoru nad rynkiem finansowym oraz podmiotów wyznaczających międzynarodowe standardy w tej dziedzinie, a także promowanie wprowadzania działań służących bardziej efektywnemu nadzorowi nad rynkiem finansowym i lepszemu ustawodawstwu finansowemu – opublikowała dokument, w którym opisuje potencjalne ryzyka dla stabilności światowego sektora finansowego pochodzące z sektora funduszy ETF.

W dokumencie zatytułowanym „Potential financial stability issues arising from recent trends in Exchange-Traded Funds (ETFs)” wskazuje, że gwałtowny rozwój rynku funduszy ETF w ostatnim okresie, zarówno w ujęciu ilościowym jak i pod względem wprowadzanych innowacji wymaga wzmożonego nadzoru nad tymi podmiotami finansowymi. Instrumenty te (dotyczy to zwłaszcza ostatnio wprowadzanych na rynek produktów) cechują się bowiem coraz większą złożonością, wskutek czego maleje ich przejrzystość, co sprawia, że mechanizmy ich funkcjonowania nie są w pełni zrozumiałe przez uczestników rynku (inwestorów). Zdaniem FSB fundusze ETF mogą zachwiać rynkami finansowymi oferując inwestorom płynność zabezpieczoną na syntetycznych strukturach (chodzi o fundusze ETF wykorzystujące replikację syntetyczną, tj. opartą na wykorzystywaniu swapów – tzw. ETF-y drugiej generacji). Zdaniem FSB występuje tutaj konflikt polegający na tym że derywaty tego rodzaju wykorzystywane przez ETF-y są równocześnie promowane przez banki inwestycyjne. Z drugiej zaś strony fundusze ETF same będąc płynnymi instrumentami finansowymi oparte są często na znacznie mniej płynnych aktywach.

Poza tym autorzy tego dokumentu skupiają swoją uwagę na pożyczkach papierów wartościowych (securities lending) oraz na problemie związanym z rozróżnieniem między funduszami a notami strukturyzowanymi.

Ostrzeżenie ze strony FSB idzie w parze z podobnymi opiniami wysuwanymi ostatnio m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.