Skip to main content

Exchange-traded notes na indeks VIX w ofercie VelocityShares

VelocityShares – spółka oferująca exchange-traded products dla profesjonalnych traderów – wprowadziła 29 listopada na NYSE Arca pierwsze instrumenty finansowe typu ETN (exchange-traded notes). Są to produkty dłużne o terminie zapadalności w grudniu 2030 r. powiązane z indeksem VIX (CBOE Volatility Index) ilustrującym zmienność indeksu S&P 500. Zostały one wyemitowane przez Credit Suisse. Pozwalają zarządzać ryzykiem zmienności na amerykańskim rynku akcji. Po raz pierwszy na rynku znalazły się instrumenty dające odwrotną dzienną ekspozycję na indeks VIX oraz instrumenty lewarowane (2x). Pełna lista nowych ETNs VelocityShares znajduje się poniżej:

  • VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN (roczne koszty – 1,65%)

  • VelocityShares Daily 2X VIX Mid Term ETN (roczne koszty – 1,65%)

  • VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (roczne koszty – 1,35%)

  • VelocityShares Daily Inverse VIX Mid Term ETN (roczne koszty – 1,35%)

  • VelocityShares VIX Short Term ETN (roczne koszty – 0,89%)

  • VelocityShares VIX Mid Term ETN (roczne koszty – 0,89%)

VelocityShares chce być emitentem typu „white label”, czyli podmiotem który będzie opracowywał ETNs, które następnie będą emitowane przez znane instytucje finansowe (w tym przypadku jest to Credit Suisse).

Nowe produkty finansowe VelocityShares muszą stawić czoła sporej konkurencji podobnych instrumentów finansowych oferowanych przez inne instytucje finansowe. W tym gronie są m.in.: iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN uruchomiony w lipcu tego roku przez Barclays Capital oraz C-Tracks Citi Volatility Index ETN uruchomiony w połowie listopada przez Citigroup. Na rozpoczęcie działalności (zgodę SEC) czekają kolejne zbliżone instrumenty finansowe: ProShares VIX Short-Term Futures ETF, ProShares VIX Mid-Term Futures ETF oraz Jefferies S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.