Skip to main content

Exchange-traded note UBS z odwrotną ekspozycją na amerykańskie spółki komandytowe z sektora energetycznego

28 września do obrotu na NYSE Arca wszedł UBS E-TRACS 1xMonthly Short Alerian MLP Infrastructure Total Return Index. Jest to instrument finansowy typu ETN (exchange-traded note) wyemitowany przez UBS, którego celem jest uzyskanie odwrotnej ekspozycji na rynek amerykańskich spółek komandytowych (Master Limited Partnerships) z sektora infrastruktury (energetycznego) poprzez naśladowanie odwrotnych rezultatów Alerian MLP Infrastructure Total Return Index plus stałego dochodu opartego na portfelu hipotetycznych 91-dniowych bonów skarbowych (Treasury Bill). Alerian MLP Infrastructure Total Return Index obejmuje walory 25 energetycznych spółek komandytowych (generujących przychody z transportu i przechowywania surowców energetycznych) i jest subportfelem indeksu Alerian MLP. Największy udział w indeksie w dniu 23 września miały: Enterprise Products Partners LP (9,53%), Kinder Morgan Energy Partners LP (9,42%), Magellan Midstream Partners LP (6,98%), ONEOK Partners LP (6,98%), Plains All American Pipeline LP (6,94%) i Energy Transfer Partners LP (6,93%).

Jest to 30-letni papier dłużny – datą jego wygaśnięcia jest 1 października 2040 r. Roczna opłata wynosi 0,85%.

Nowy ETN stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty UBS w zakresie instrumentów finansowych posiadających ekspozycję na rynek spółek komandytowych, takich jak UBS E-TRACS 2x Monthly Leveraged Long Alerian MLP Infrastructure ETN oraz UBS E-TRACS Alerian Natural Gas MLP ETN.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.