Skip to main content

ETN Credit Suisse realizujący strategię market neutral na NYSE Arca

21 września 2011 r. Credit Suisse wprowadził na platformę elektroniczną NYSE Arca kolejny indeksowy instrument dłużny typu ETN (exchange-traded fund).

Credit Suisse Market Neutral Global Equity ETN umożliwia realizację typowej dla funduszy hedgingowych strategii market neutral w oparciu o globalny rynek akcji. Jego wyniki zależą od wyników indeksu HS Market Neutral Index opracowanego przez HOLT. Indeks ten wykorzystuje strategię, która ma na celu osiągnięcie stabilnych zysków przy jednoczesnej redukcji ryzyka. Odzwierciedla on różnicę w stopach zwrotu między dwoma subindeksami (których uczestnicy posiadają równe wagi w portfelu): typu long i typu short. Spośród 750 czołowych (pod względem kapitalizacji rynkowej) spółek z całego świata (w tym 275 północnoamerykańskich spółek, 300 europejskich oraz 175 japońskich) przy zastosowaniu rankingu opracowanego przez HOLT co kwartał wybieranych jest ok. 75 firm (z początku rankingu), które tworzą indeks typu long oraz ok. 75 firm (z końca rankingu), które wchodzą w skład indeksu typu short. Zarówno długie jak i krótkie pozycje są neutralne regionalnie i sektorowo.

Credit Suisse Market Neutral Global Equity ETN jest instrumentem dwudziestoletnim – wygasa we wrześniu 2031 r. Wskaźnik rocznych kosztów (expense ratio) wynosi 1,05%. Uzupełnił on „rodzinę” ETN-ów notowanych na NYSE Arca, która obejmuje ponadto: Credit Suisse Merger Arbitrage Index ETN, Credit Suisse Leveraged Merger Arbitrage Index ETN, Credit Suisse Cushing 30 MLP ETN oraz Credit Suisse Long/Short Equity Index ETN.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.