Skip to main content

ETF-y na światowych giełdach – wrzesień 2009 r.

Według opublikowanych przez World Federation of Exchanges informacji o ETF-ach notowanych na światowych giełdach będących członkami tej organizacji, całkowita liczba tych instrumentów siegnęła w końcu września 3 681, czyli była większa o 66 więcej niż miesiąc wcześniej i zaledwie o 48 niższa od rekordowego rezultatu zanotowanego w styczniu bieżącego roku. Największy wzrost liczby notowanych ETF-ów odnotowały: LSE (20), NYSE Euronext (Europe) (15) i Deutsche Boerse (15). Najwiecej ETF-ów notowanych było w końcu września na NYSE-Euronext (część amerykańska) (1034), Deutsche Boerse (496) i NYSE-Euronext (parkiety europejskie).

Wartość obrotów ETF-ami wyniosła we wrześniu 479,8 mld USD, o 12,6 mld USD (-2,6%) mniej niż w sierpniu i najmniej w tym roku. Największy udział w obrotach zanotowały amerykańskie parkiety wchodzące w skład NYSE-Euronext (61,6% – 295,7 mld USD), NASDAQ OMX (18,7% – 89,9 mld USD), Deutsche Boerse (3,8% – 18,2 mld USD) oraz TSX Group (3,7% – 17,7 mld USD). Od początku roku największe obroty ETF-ami wygenerowały: NYSE-Euronext (US) – 3 472,0 mld USD, NASDAQ OMX – 868,2 mld USD, TSX Group – 145,6 mld USD i Deutsche Boerse – 142,0 mld USD.

Łączna liczba transakcji ETF-ami we wrześniu na świecie wyniosła ponad 25,9 miliona, o 7,7% mniej niż w sierpniu. Zdecydowanie najwięcej przeprowadzono na NYSE-Euronext (US) – 19,5 mln, NASDAQ OMX – 2,8 mln i TSX Group – 1,5 mln.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.