Skip to main content

ETF Trends rekomenduje fundusze ETF z ekspozycją na Polskę

W dniu wczorajszym (12 grudnia) w serwisie „ETF Trends” ukazał się artykuł Toma Lydona „Poland ETF: A Haven away from the Eurozone”, w którym autor wskazuje na zalety inwestowania na polskim rynku akcji za pośrednictwem funduszy ETF posiadających ekspozycję na nasz rynek i dostępnych na amerykańskich parkietach.

Tom Lydon wskazuje, iż dla inwestorów obawiających się kłopotów gospodarek tworzących strefę euro, ciekawym pomysłem inwestycyjnym mogą być ETF-y (obecnie jest ich kilkanaście) dające ekspozycję na rynki państw Europy Wschodniej, w szczególności Polski. Nasz kraj – zdaniem autora publikacji – wart jest szczególnego zainteresowania, gdyż utrzymuje szybkie tempo wzrostu gospodarczego (4,2% w III kwartale), co wynika z:

  • powrotu na ścieżkę wzrostu przez gospodarkę niemiecką oraz silnego popytu konsumpcyjnego w Polsce,

  • posiadania przez nasz kraj własnej waluty, co chroni Polskę przez zawirowaniami jakich doświadczają kraje strefy euro,

  • faktu, iż Polska była jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który stawił czoło recesji i nie musiał ratować swoich banków, co spowodowało zwiększone zainteresowanie mediów i inwestorów (wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w tym roku może sięgnąć 28%).

Jak podkreśla Tom Lydon, mimo tych pozytywnych zjawisk, Polska boryka się też z problemami, spośród których największe to wysoki poziom bezrobocia (11,5%) oraz wysoki deficyt budżetowy. Polska nie spełni do 2015 r. kryteriów przystąpienia do strefy euro, również sami politycy nie kwapią się aby jak najszybciej przyjąć europejską walutę (za co – zdaniem Lydona – nie należy ich winić w świetle kłopotów, jakie ma teraz Unia Gospodarcza i Walutowa). Należy natomiast mieć nadzieję, że Polska wyciągnie z tego co obecnie dzieje się w strefie euro, wnioski dla siebie.

W artykule wymienione zostały trzy ETF-y (wszystkie notowane na NYSE Arca) powalające na partycypowanie w silnej pozycji polskiej gospodarki. Są to:

  • Market Vectors Poland ETF – fundusz który pozwala bezpośrednio inwestować w polskie spółki (w ostatnich 6 miesiącach zyskał na wartości 29,5%),

  • SPDR S&P Emerging Europe – udział polskich firm w tym funduszu wynosi 10,5%,

  • iShares Emerging Markets Eastern Europe – udział polskich spółek w jego portfelu wynosi 14,9%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.