Skip to main content

ETF Securities zaoferował inwestycję w koszyk trzech metali szlachetnych

3 grudnia do obrotu na NYSE Arca wszedł ETFS Physical White Metals Basket Shares – kolejny ETP (exchange-traded product) ETF Securities dający ekspozycję na rynek metali szlachetnych (za yjątkiem złota) i fizycznie zabezpieczony koszykiem tych metali (co minimalizuje ryzyko kontrpartnera). W skład koszyka wchodzą srebro, platyna i pallad (każdy z ww. metali ma stałe wagi w koszyku). Jego celem jest odzwierciedlanie cen srebra, platyny i palladu na rynku spot. Sztabki metali są przechowywane przez powiernika, którym jest JP Morgan Chase Bank (srebro jest przechowywane w Londynie, a platyna i pallad w Londynie lub w Zurychu). Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,60% w skali roku. Produkt został wyemitowany przez spółkę inwestycyjną ETFS White Metals Basket Trust.

Produkt ten jest adresowany do inwestorów, którzy chcą posiadać ekspozycję na rynek metali szlachetnych – za wyjątkiem złota – w jednym instrumencie finansowym. Uzupełnia on ofertę innych podobnych produktów ETF Securities (trustów): ETFS Physical Silver Shares (wskaźnik kosztów wynosi 0,30%), ETFS Physical Swiss Gold Shares (0,39%) (oba zostały uruchomione w 2009 r.), ETFS Physical Platinum Shares (0,60%), ETFS Physical Palladium Shares (0,60%) (oba utworzone w styczniu 2010 r.) oraz ETFS Physical Precious Metal Basket Shares (0,60%) (utworzony w październiku 2010 r). 10 grudnia 2010 r. łączne aktywa zgromadzone w ww. produktach finansowych przekroczyły poziom 3 mld USD.

Łączne aktywa ulokowane w ponad 180 funduszach ETF i innych produktach typu ETP wyemitowanych przez ETF Securities wynosiły na początku grudnia 2010 r. ponad 24 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.