Skip to main content

Dziewięć nowych opcji na exchange-traded notes na NYSE Arca i NYSE Amex

28 maja na platformach NYSE Arca i NYSE Amex należących do NYSE Euronext rozpoczęły się notowania ośmiu opcji bazujących na instrumentach typu ETN (znanych także jako Index Linked Securities).

Dwie opcje opierają się na ETNs iPath powiązanych z indeksami zmienności S&P 500 – iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN oraz iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj) – są one notowane zarówno na NYSE Arca jak i na NYSE Amex.

Na NYSE Arca wprowadzonych zostało ponadto sześć innych opcji, dla których instrumentami bazowymi są exchange-traded notes odzwierciedlające sytuację na rynkach towarowych:

  • JPMorgan Alerian MLP Index ETN

  • iPath Dow Jones – UBS Natural Gas Total Return Sub-Index ETN

  • iPath Dow Jones – UBS Copper Total Return Sub-Index ETN

  • Credit Suisse Cushing 30 MLP Index ETN

  • ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index – Total Return

  • ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index – Agri Tot Return

Z kolei na NYSE Amex wprowadzona została opcja, w przypadku której instrumentem podstawowym jest iPath Goldman Sachs Crude Oil Total Return Index ETN.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.