Skip to main content

Dziewięć nowych akcyjnych funduszy ETF powiązanych z indeksami S&P w ofercie Vanguard

Jedna z największych na świecie firm zarządzających funduszami ETF – Vanguard Group (według danych BlackRock z końca sierpnia w ETF-ach tej firmy ulokowano dotychczas 113,3 mld USD, co stanowi 10,6% całego światowego rynku ETF-ów i daje trzecie miejsce na liście największych providerów) – uruchomiła dziewięć nowych instrumentów tego typu. Wszystkie nowe ETF-y Vanguard są funduszami akcyjnymi naśladującymi zachowanie indeksów Standard&Poor`s obejmujących duże (S&P 500), średnie (S&P Mid Cap 400) i małe amerykańskie spółki (S&P Small Cap 600) o charakterze wzrostowym (growth stocks), wartościowym (value stocks) oraz mieszanym (blend stocks). Są one notowane na NYSE Arca.

Najważniejszym z nowych funduszy ETF Vanguard jest niewątpliwie Vanguard S&P 500 ETF – produkt umożliwiający inwestycję w indeks 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, który stanowi alternatywę wobec flagowego funduszu inwestycyjnego (mutual fund) Vanguard – Vanguard 500 Index Fund (w końcu sierpnia jego aktywa sięgały aż 86,8 mld USD! – to drugi największy fundusz indeksowy na świecie). Koszty Vanguard S&P 500 ETF wynoszą zaledwie 0,06% – to mniej niż koszty w konkurencyjnym funduszu State Street – SPDR S&P 500 ETF (0,09%) i najmniej w funduszach ETF opartych na indeksie S&P 500 lub innym indeksie amerykańskiego rynku grupującym duże spółki (według Morningstar). W praktyce Vanguard S&P 500 ETF – podobnie jak inne fundusze ETF tej firmy – nie jest samodzielnym podmiotem (jak ma to miejsce w przypadku większości ETF-ów na świecie) lecz jest odrębną klasą (kategorią) jednostek funkcjonującą w ramach tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (w tym przypadku – Vanguard 500 Index Fund).

Pozostałe nowe fundusze ETF Vanguard to:

  • Vanguard S&P 500 Value – koszty 0,15% w skali roku

  • Vanguard S&P 500 Growth – koszty 0,15% w skali roku

  • Vanguard S&P MidCap 400 – koszty 0,15% w skali roku

  • Vanguard S&P MidCap 400 Value – koszty 0,20% w skali roku

  • Vanguard S&P MidCap 400 Growth – koszty 0,20% w skali roku

  • Vanguard S&P SmallCap 600 – koszty 0,15% w skali roku

  • Vanguard S&P SmallCap 600 Value – koszty 0,20% w skali roku

  • Vanguard S&P SmallCap 600 Growth – koszty 0,20% w skali roku

Nowe fundusze uzupełniły ofertę akcyjnych ETF-ów Vanguard, które replikują indeksy MSCI. Obecnie w ofercie tego providera znajduje się w sumie 56 ETF-ów.

Od początku tego roku do sierpnia napływ netto środków finansowych do funduszy ETF Vanguard wyniósł 23 mld USD – najwięcej spośród wszystkich dostarczycieli ETF-ów na świecie. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się akcyjne ETF-y Vanguard, do których napłynęło 74% ogółu nowego kapitału do ETF-ów tej spółki oraz 51% ogółu nowego kapitału ulokowanego w akcyjnych ETF-ach (według agencji Bloomberg).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.