Skip to main content

Dwa nowe obligacyjne ETF-y PowerShares na platformie NYSE Arca

We wrześniu spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła na rynek NYSE Arca dwa nowe fundusze ETF o charakterze obligacyjnym.

15 września 2011 r. zadebiutował PowerShares Fundamental Investment Grade Corporate Bond Portfolio. Fundusz ten bazuje na indeksie RAFI Investment Bond Grade, który obejmuje zarejestrowane do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych obligacje denominowane w dolarach amerykańskich wyemitowane przez spółki publiczne, których akcje są notowane na największych amerykańskich parkietach. W skład indeksu mogą wchodzić obligacje o co najmniej rocznym terminie do wykupu. Konstrukcja tego indeksu jest oparta na metodologii Fundamental Index opracowanej przez firmę Research Affiliates (wykorzystywanej zazwyczaj przy indeksach akcyjnych), która zakłada uwzględnianie przy selekcji spółek do indeksu czynników o charakterze fundamentalnym. W końcu listopada największy udział w portfelu funduszu miały obligacje JP Morgan & Chase (2,73% aktywów), Home Depot (2,71%), Abbott Laboratories (2,42%) i Wells Fargo (2,32%); w sumie portfel funduszu obejmuje 64 składniki. Efektywne duration portfela funduszu wynosi 4,75 lat, a średni ważony kupon 5,06%. Największy udział w portfelu mają obligacje o ratingu A (60%) i AA (22%) (według agencji Standard & Poor`s). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w skali roku wynosi 0,22%.

23 września 2011 r. miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond Portfolio. Dąży on do jak najwierniejszego odzwierciedlenia wyników indeksu Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond, który obejmuje obligacje denominowane w chińskiej walucie o stałym oprocentowaniu emitowane przez rządy, agencje, instytucje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa. Obligacje te muszą mieć minimum roczny termin do wygaśnięcia, zaś minimalna wartość wyemitowanych obligacji to miliard juanów. Portfel funduszu w końcu listopada składał się z 29 składników. Dominowały w nim obligacje rządu chińskiego (12,73%); stosunkowo duże udziały miały również obligacje China Development Bank (3,33%), Bank of China (3,32%) i China Resources (3,30%). Efektywne duration portfela funduszu wynosi 2,90 lat, a średni ważony kupon 3,11%. Największy udział w portfelu mają obligacje bez ratingu, o ratingu AA (26%) i A (16%) (według agencji Standard & Poor`s). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w skali roku wynosi 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.