Skip to main content

Dwa nowe nieskarbowe dłużne ETF-y SPDR na NYSE Arca

Na początku kwietnia 2011 r. spółka State Street Global Advisors uruchomiła dwa nowe fundusze ETF z ekspozycją na określone segmenty amerykańskiego rynku papierów dłużnych.

7 kwietnia na NYSE Arca zadebiutował SPDR Barclays Capital Issuer Scored Corporate Bond ETF. Fundusz ten dąży od odwzorowania wyników inwestycyjnych indeksu Barclays Capital Issuer Scored Corporate, który ilustruje koniunkturę na amerykańskim rynku obligacji skarbowych. W skład tego indeksu mogą wchodzić obligacje denominowane w dolarach amerykańskich, znajdujące się w obrocie publicznym, posiadające rating inwestycyjny, o wartości emisji powyżej 250 mln USD. Skład indeksu jest modyfikowany co miesiąc. W portfelu funduszu w dniu 19 maja dominowały papiery firm przemysłowych (56,4%) i finansowych (32,6%). Wśród największych pozycji w portfelu znalazły się obligacje spółek Metlife, Bank of New York Mellon i Nationwide Health. Największy udział w portfelu funduszu w tym dniu posiadały obligacje posiadające ratingi Baa (59,9%) i A (31,1%). Pod względem terminu do wykupu przeważały papiery o zapadalności od 7 do 10 lat (31,8%) i od 3 do 5 lat (17,5%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,16% w skali roku.

Tydzień później na tej samej platformie odbyło się pierwsze notowanie funduszu SPDR Nuveen S&P High Yield Municipal Bond ETF. Fundusz ten replikuje S&P Municipal Yield Index, który obrazuje koniunkturę na rynku amerykańskich obligacji municypalnych o charakteryzujących się wysoką rentownością i jednocześnie zapewnia inwestorom dochód zwolniony z federalnego podatku dochodowego. W skład tego indeksu mogą wchodzić obligacje municypalne o wysokiej rentowności, emitowane przez amerykańskie stany, terytoria, lokalne władze lub agencje. W dniu 21 maja obligacje komunalne stanowiły 87,3% portfela, a inne papiery dłużne 12,3% portfela. Pod względem struktury stanowej dominowały obligacje Kalifornii (10,5%), Illinois (10,0%), Texasu (9,1%) i Florydy (8,7%). Łącznie w portfelu funduszu znajdowało się 56 składników. Przeważały obligacje o ratingu poniżej Baa (41,6%), Baa (25,0%) oraz obligacje bez ratingu (22,7%). Pod względem terminu do wykupu dominowały papiery długoterminowe: o zapadalności od 20 do 30 lat (46,6%), od 15 do 20 lat (27,3%) oraz od 10 do 15 lat (15,8%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) brutto funduszu wynosi 0,50% w skali roku, zaś netto 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.