Skip to main content

Dwa nowe lewarowane fundusze amerykańskich papierów skarbowych ProShares

Na NYSE Arca zadebiutowały dwa fundusze ETF ProShares mające lewarowaną ekspozycję na rynek amerykańskich papierów skarbowych (US Treasury market).

Celem inwestycyjnym ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ETF jest naśladowanie zachowania indeksu Barclays Capital 7-10 Year U.S. Treasury Bond Index. Indeks ten obejmuje emitowane publicznie amerykańskie papiery skarbowe o stałym oprocentowaniu, denominowane w USD, posiadające rating na poziomie przynajmniej Baa3 (wg. agencji Moody’s Investor Service) lub BBB- (w przypadku agencji Standard & Poor’s), o wartości emisji powyżej 250 mln USD, w przypadku których termin zapadalności wynosi od 7 do 10 lat. Jest on ważony relatywną wartością rynkową instrumentów spełniających kryteria przynależności do indeksu. Z indeksu wyłączone są natomiast takie specjalistyczne instrumenty jak: flower bonds, targeted investor notes (TINs), U.S. Treasury inflation-protected securities (TIPs) oraz state and local government bonds (SLGs).

ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF replikuje zachowanie indeksu Barclays Capital 20+ Year U.S. Treasury Bond Index. Indeks ten ma zbliżoną charakterystykę do ww., przy czym obejmuje amerykańskie instrumenty skarbowe o terminie zapadalności powyżej 20 lat.

Oba fundusze ProShares są funduszami lewarowanymi, tzn. dążą do osiągnięcia dwukrotnie wyższej stopy zwrotu (w perspektywie jednego dnia) w stosunku do swoich benchmarków. W rezultacie stopy zwrotu tych funduszy w dłuższym okresie czasu mogą różnić się (zarówno co do wartości, jak i kierunku) względem stóp zwrotu replikowanych indeksów.

Według ProShares zainteresowanie wprowadzonymi wcześniej przez tego providera funduszami zachowującymi się przeciwnie do zachowania indeksu (inverse funds) jest znaczące – przykładowo ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF zgromadził w okresie mniej niż dwóch lat ponad 4,6 mld USD.

Obecnie NYSE Arca jest głównym rynkiem dla 750 ETF-ów oraz 50 ETVs (exchange-traded vehicles). Ponadto na tym parkiecie notowanych jest także 89 ETNs (exchange-traded notes).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.