Skip to main content

Dwa nowe fundusze ETF w ofercie IndexIQ

IndexIQ wprowadził na platformę elektroniczną NYSE Arca swoje dwa nowe produkty indeksowe.

14 czerwca 2011 r. do obrotu wszedł IQ US Real Estate Small Cap ETF – według IndexIQ to pierwszy ETF zorientowany na amerykańskie fundusze nieruchomości (REITs – Real Estate Investment Trusts) o niskiej kapitalizacji. Poprzez odwzorowywanie indeksu IQ US Real Estate Small Cap (indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u) daje on ekspozycję na bardzo różnorodne fundusze nieruchomości – w tym m.in. fundusze nieruchomości hipotecznych (Mortgage REITs), fundusze nieruchomości detalicznych (Retail REITs), fundusze nieruchomości biurowych (Office REITs), fundusze nieruchomości hotelowych (Hotel REITs) i wyspecjalizowane fundusze nieruchomości (Specialized REITs). Udział ww. typów funduszy w portfelu indeksu w końcu czerwca br. wynosił (odpowiednio): 25,12%, 15,80%, 16,01%, 14,79% i 12,72%. Największymi pozycjami w indeksie w końcu czerwca były: Invesco Mortgage Capital (6,44%), DCT Industrial Trust (4,33%), Medical Properties Trust (4,33%), Lexington Realty Trust (4,16%) i Redwood Trust (4,00%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,69% w skali roku.

13 lipca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu IQ Emerging Markets Mid Cap ETF. Według IndexIQ to pierwszy na rynku amerykańskim ETF pozwalający inwestorom czerpać korzyści z wyników spółek o średniej kapitalizacji pochodzących z państw zaliczanych do rynków wschodzących i na giełdach tych krajów notowanych. Fundusz replikuje wyniki indeksu IQ Emerging Markets Mid Cap, który obejmuje głównie spółki z takich krajów jak Tajwan (22,80%), Korea Południowa (12,97%), RPA (11,67%), Chiny (10,76%), Brazylia (9,35%) i Malezja (5,11%); udział polskich firm w tym indeksie w końcu maja wynosił 1,62%. Fundusz stara się wypracować stopy zwrotu jak najbardziej zbliżone do ww. indeksu przy zastosowaniu podejścia „pure play”, pooznacza że wszystkie akcje znajdujące się w portfelu tego indeksu są notowane na giełdach papierów wartościowych. Portfel funduszu jest zdywersyfikowany nie tylko geograficznie, ale również sektorowo – największe udziały w końcu maja posiadały w nim spółki następujących branż: dobra luksusowe (18,69%), finanse (18,10%), przemysł (15,88%) i surowce (13,28%). Najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu w dniu 7 września były walory Invesco Treasury International (4,12%), Catcher Technology (1,80%), Celltrion (1,28%) i CIA Hering (0,98%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,75% w skali roku.

IndexIQ posiada obecnie w swojej ofercie 17 funduszy ETF, w tym m.in. siedem ETF-ów z ekspozycją na międzynarodowe rynki akcji, sześć ETF- ów dających ekspozycję na rynek surowców i towarów oraz trzy ETF-y umożliwiające replikowanie określonych strategii funduszy hedgingowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.