Skip to main content

Dwa nowe „fundamentalne” fundusze ETF PowerShares na NYSE Arca

Spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła 16 czerwca 2011 r. na platformę NYSE Arca dwa nowe fundusze ETF: PowerShares Fundamental Pure Large Growth Portfolio i PowerShares Fundamental Pure Large Value Portfolio. Pierwszy z ww. funduszy bazuje na indeksie RAFI Fundamental Large Growth i obejmuje duże amerykańskie spółki wzrostowe (największy udział w dniu 9 września w portfelu funduszu posiadały spółki Microsoft (7,66%), Coca-Cola (5,67%), Apple (4,72%) i PepsiCo (4,33%)). Drugi ETF bazuje na indeksie RAFI Fundamental Large Value grupującym duże spółki wartościowe (największy udział w dniu 9 września w portfelu funduszu posiadały spółki Exxon Mobil (9,00%), Chevron (5,78%), General Electric (5,66%), Pfizer (4,57%) i Bank of America (4,26%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) obu ETF-ów wynosi 0,45% w skali roku.

Oba produkty uzupełniły dotychczasową ofertę Invesco PowerShares w zakresie indeksowych instrumentów finansowych typu ETF opartych o metodologię RAFI (Research Affiliates Fundamental Index) – PowerShares Fundamental Pure Style ETFs. Fundusze ETF bazujące na tej metodologii wykorzystują serię indeksów RAFI Fundamental US Style. Indeksy te są skonstruowane w oparciu o 2500 największych przedsiębiorstw amerykańskich notowanych na giełdowych parkietach, przy wykorzystaniu czterech czynników fundamentalnych: ostatnia dostępna wartość księgowa firmy, średni cash flow w ostatnich 5 latach, średnia sprzedaż w ostatnich 5 latach i całkowita wartość dywidend wypłaconych w ostatnich 5 latach. Każdy z ww. czynników w takim samym stopniu wpływa na wartość fundamentalnej wagi, która decyduje o znaczeniu danej spółki w indeksie. Na tej podstawie o określonej kapitalizacji („large”, „mid” i „small”) każda spółka jest klasyfikowana jako „growth”, „core” lub „value”.

Pełną listę ww. funduszy prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.