Skip to main content

Dwa nowe ETF-y w ofercie Global X Funds

Nowojorski provider funduszy ETF Global X Funds wprowadził na platformę NYSE Arca swoje dwa kolejne ETF-y.

19 kwietnia 2012 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Global X MLP ETF. Fundusz oferuje ekspozycję na amerykański rynek spółek komandytowych (master limited partnership – MLP) z sektora infrastruktury energetycznej. Spółki te są właścicielami i operatorami kluczowych elementów infrastruktury uczestniczących w łańcuchu dostaw energii elektrycznej w Ameryce Północnej. W rezultacie – zdaniem Global X Funds – mogą one czerpać korzyści ze stale rosnącego zapotrzebowania na energię i z nowych inwestycji w amerykańską infrastrukturę energetyczną. Zaletą sektora jest również fakt, iż stopy zwrotu z inwestycji w tego rodzaju spółki są historycznie słabo skorelowane w szerokim amerykańskim rynkiem akcji reprezentowanym przez indeks S&P 500, co stwarza znakomite możliwości dywersyfikacji portfela. Wiele spółek typu MLP prowadzi działalność wykorzystując model zbliżony do modelu stosowanego przez firmy pobierające opłaty drogowe, dzięki czemu uzyskują one zazwyczaj stabilny strumień przychodów, a ich ceny wykazują mniejszy bezpośredni związek z wahaniami cen surowców. Według Forbes.com „infrastrukturalne MLPs są nie tylko stabilnym źródłem gotówki wraz z rosnącymi dywidendami, ale również mają potencjał wzrostu wartości kapitału, gdyż są jednym z najlepszych sposobów, aby wykorzystać potencjalny trend wzrostowy w przyszłości będący rezultatem błyskawicznego wzrostu złóż niekonwencjonalnych”. Global X MLP ETF naśladuje zachowanie indeksu Solactive MLP Composite Index, który stanowi benchmark dla spółek komandytowych z sektora energetycznego i surowcowego. W portfelu funduszu znajdują się akcje 30 MLPs – największe udziały posiadają Magellan Midstream, Plain All American Pipeline LP oraz Enterprise Products Partners. Roczny wskaźnik całkowitych kosztów operacyjnych funduszu (total annual fund operating expenses) wynosi 0,45% – według Global X Funds to znacznie mniej niż średnia rynkowa podobnych instrumentów finansowych. Fundusz wypłaca osiągane dochody co kwartał.

5 czerwca 2012 r. na NYSE Arca zadebiutował Global X Top Guru Holdings Index ETF. Instrument ten pozwala inwestorom za czerpanie korzyści z połączonej wiedzy menedżerów największych funduszy hedgingowych. Fundusze typu hedge wydają dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów na badania dotyczące najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, w zamian za co pobierają zazwyczaj dwuprocentową opłatę za zarządzanie (management fee) i 20-procentową opłatę na wynik inwestycyjny (performance fee). Fundusze te są z reguły adresowane jednak do ograniczonej, niewielkiej grupy bogatych inwestorów (cechuje je bardzo wysoki poziom minimalnej wpłaty), co sprawia, iż dostęp do nich jest utrudniony. Jednak zgodnie z obowiązującym w Stanach Zjednoczonych prawem wszystkie fundusze hedgingowe, które zainwestowały na amerykańskim rynku akcji ponad 100 mln USD, są zobowiązane do publikowania co kwartał pełnej informacji o swoich inwestycjach w dokumencie 13F. Celem funduszu Global X Top Guru Holdings Index ETF jest zatem wykorzystanie doświadczenia i wiedzy menedżerów funduszy hedgingowych na podstawie informacji uzyskanych z ww. dokumentu. Dąży on do odwzorowania wyników indeksu Top Guru Holdings Index, którego metodologia zakłada wykorzystanie informacji na temat inwestycji dokonywanych przez wybraną pulę funduszy typu hedge, zwłaszcza tych informacji które są najbardziej wartościowe. Z grupy tej wyłączone są fundusze o wysokim wskaźniku obrotu oraz cechujące się nieskoncentrowanymi pozycjami. Skład portfela funduszu jest równoważony co kwartał, po to aby uwzględnić cokwartalne istotne zmiany pozycji zajmowanych przez fundusze hedge raportowane w dokumentach 13F. Obecnie w portfelu funduszu znajdują się walory 49 spółek, spośród których największy udział w aktywach posiadają akcje Gamestop Corp., Quad Graphics, Cosan i Targa Resources Corp. Roczny wskaźnik całkowitych kosztów operacyjnych funduszu wynosi 0,75%. Fundusz wypłaca dochody raz do roku.

20 września Rada Powiernicza Global X Funds podjęła decyzję – w najlepszym interesie funduszu i jego udziałowców – o likwidacji czterech ETF-ów: Global X Aluminum ETF, Global X Auto ETF, Global X NASDAQ 500 ETF oraz Global X NASDAQ 400 Mid Cap ETF. Łączne aktywa tych funduszy stanowią mniej niż 1% aktywów Global X Funds. Ostatnim dniem obrotu giełdowego tymi funduszami będzie 18 październik, a datę likwidacji wyznaczono na 26 października.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.