Skip to main content

Dwa nowe ETF-y Van Eck na NYSE Arca

Amerykańska spółka Van Eck poszerzyła swoją ofertę o dwa nowe fundusze ETF (firma oferuje te instrumenty finansowe pod nazwą Market Vectors), które znalazły się w obrocie na rynku NYSE Arca.

21 marca 2012 r. na NYSE Arca zadebiutował Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF – to pierwszy na amerykańskim rynku fundusz ETF oferujący bezpośrednią ekspozycję (pure play exposure) na segment małych spółek indonezyjskich; to jednocześnie drugi ETF w ofercie tej firmy z ekspozycją na rynek akcji w tym kraju (w styczniu 2009 r. został uruchomiony Market Vectors Indonesia Index ETF). Indonezja, z populacją liczącą około 240 mln mieszkańców, jest największą gospodarką w południowowschodniej Azji – w 2011 r. jej PKB wyniósł 834 mld USD. Począwszy od 1999 r. kraj ten wszedł na drogę zdrowej polityki pieniężnej i fiskalnej, co pozwoliło jej istotnie poprawić sytuację finansową. W efekcie Indonezja przyciągnęła znaczące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a jego rating został w ostatnim okresie podniesiony do poziomu inwestycyjnego zarówno przez agencję Fitch Ratings (15 grudnia 2011 r.) i przez agencję Moody`s Investors Services (18 stycznia 2012 r.). W opinii Van Eck segment spółek o małej kapitalizacji, które generują większość swoich przychodów na lokalnym rynku, są najlepszym sposobem na uzyskanie ekspozycji na wzrost gospodarki indonezyjskiej. Wprowadzony w marcu fundusz stanowi też według Van Eck znakomite uzupełnienie działającego od ponad trzech lat funduszu z szeroką ekspozycją na rynek akcji w tym państwie. Fundusz Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF dąży do replikacji wyników indeksu Market Vectors Indonesia Small-Cap Index stworzonego przez Market Vectors Index Solutions GmbH. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) obejmujący małe spółki indonezyjskie (mające siedzibę w tym kraju i notowane na indonezyjskim parkiecie lub generujące co najmniej 50 proc. przychodów w tym państwie) spełniające określone kryteria (kapitalizacja w wysokości powyżej 150 mln USD, minimalny miesięczny wolumen obrotu w wysokości 250 tys. akcji w okresie minionych 6 miesięcy). W dniu 3 sierpnia w portfelu funduszu znajdowały się walory 23 przedsiębiorstw – największy udział posiadały Sentul City (7,54%), Trada Maritime (7,11%), Energi Mega Persada (7,02%) oraz Citra Marga Nusaphala (6,74%). W ujęciu sektorowym w końcu czerwca przeważały spółki sektora finansowego (37,4%), firmy przemysłowe (20,9%) oraz firmy energetyczne (18,7%). Wszystkie spółki obecne w portfelu funduszu charakteryzują się kapitalizacją poniżej 1 mld USD, a średnia ważona kapitalizacja portfela funduszu w końcu czerwca wynosiła 461 mln USD. Wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu czerwca wynosił 8,94, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,00, a stopa dywidendy 1,15%. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a jego wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosi 0,61% w skali roku.

3 kwietnia 2012 r. miało miejsce natomiast pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Market Vectors International High Yield Bond ETF. Według Van Eck to pierwszy fundusz notowany na amerykańskiej giełdzie, który posiada ekspozycję na segment wysokodochodowych obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa spoza Stanów Zjednoczonych. Fundusz ten stara się jak najbardziej wiernie naśladować zachowanie indeksu BofA Merrill Lynch Global Ex-US Issuers High Yield Constrained Index, który obejmuje obligacje korporacyjne podmiotów mających siedzibę poza USA (w tym na rynkach wschodzących) charakteryzujące się ratingiem niższym niż inwestycyjny. Obligacje te są denominowane w głównych walutach świata (m.in. w euro, dolarach amerykańskich, dolarach kanadyjskich i funtach szterlingach) i są emitowane na rynkach lokalnych i na rynku euroobligacji. W dniu 27 marca portfel indeksu obejmował 1008 obligacji wyemitowanych przez 546 emitentów z 69 państw (w tym obligacje z rynków wschodzących stanowiły 33% portfela). W końcu czerwca w portfelu funduszu (obejmującym 91 walorów) przeważały obligacje firm brytyjskich (14,77%), holenderskich (13,34%), luksemburskich (8,86%), z Kajmanów (8,71%), kanadyjskich (6,75%) i francuskich (6,54%). W ujęciu sektorowym w aktywach funduszu dominują firmy z sektora przemysłowego (70,5%) i finansowego (24,7%). Średni kupon walorów znajdujących się w portfelu funduszu w końcu czerwca wynosił 7,55%, średnia zapadalność 5,84 lat, a średnie zmodyfikowane duration 4,27 lat. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a jego wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosi 0,40% w skali roku. Market Vectors International High Yield Bond ETF uzupełnił dotychczasową ofertę Van Eck w zakresie zagranicznych dłużnych funduszy ETF, która obejmuje fundusze Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF, Market Vectors LatAm Aggregate Bond ETF oraz Market Vectors Renminbi Bond ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.