Skip to main content

Dwa nowe ETF-y na parkiecie w Sao Paulo

31 stycznia 2012 r. na giełdzie w Sao Paulo (BM&F BOVESPA) rozpoczęły się notowania dwóch nowych funduszy ETF. Menadżerem obu nowych produktów jest Itaú Unibanco.

IT Now Idiv Index Fund naśladuje zachowanie Dividend Index (IDIV), który mierzy koniunkturę wśród brazylijskich spółek dywidendowych notowanych na BM&F BOVESPA (firm które charakteryzują się najwyższym współczynnikiem stopy dywidendy w ostatnich 24 miesiącach) cechujących się odpowiednią płynnością. Jest to indeks ważony kapitalizacją uczestników – obecnie w jego skład wchodzą walory 40 firm.

IT Now Imat Index Fund replikuje wyniki indeksu Basic Materials Index (IMAT), którego zadaniem jest ilustrowanie koniunktury w segmencie spółek brazylijskich najbardziej reprezentatywnych dla szeroko rozumianego sektora surowców podstawowych (spółki wydobywcze, chemiczne, stalowe, metalurgiczne, drzewne, papiernicze i zajmujące się produkcją opakowań) oraz cechujących się odpowiednim poziomem płynności. Jest to również indeks ważony kapitalizacją uczestników – obecnie w jego skład wchodzą walory 20 firm.

W obrocie na BM&F BOVESPA znajduje się obecnie 12 funduszy ETF – poza ww. są to trzy fundusze posiadające ekspozycję na szeroki rynek akcji w Brazylii (naśladują one indeksy Ibovespa, IBRx-100 i IBrX-50), pięć ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (obejmujących spółki sektora konsumpcyjnego, nieruchomości, finansowego, spółki wyróżniające się pod względem zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Index) oraz spółki wyróżniające się pod względem przestrzegania standardów i zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance Trade Index)) oraz dwa fundusze odwzorowujące indeksy skupiające spółki o określonej kapitalizacji (indeks małych firm oraz indeks średnich i dużych przedsiębiorstw).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.