Skip to main content

Dwa nowe ETF-y Invesco PowerShares z ekspozycją na spółki o wysokim współczynniku beta na NYSE Arca

24 lutego 2012 r. spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła na platformę NYSE Arca dwa kolejne ETF-y typu Factor-Driven pozwalające inwestorom na czerpanie korzyści z rynku wzrostowego. Oba fundusze umożliwiają bowiem realizowanie strategii wysokiej bety (high-beta strategies) na rynkach rozwiniętych i rynkach rozwijających się, gdyż odzwierciedlają one wyniki indeksów, których portfele obejmują spółki charakteryzujące się wysokimi wartościami współczynnika beta (silnie reagujące na zmiany indeksu bazowego).

PowerShares S&P Emerging Markets High Beta Portfolio to fundusz powiązany z indeksem S&P BMI Emerging Markets High Beta. Indeks ten obejmuje akcje 200 spółek z indeksu S&P Emerging BMI plus LargeMid Cap, które charakteryzowały się w ostatnich 12 miesiącach najwyższymi wartościami współczynnika beta (największą wrażliwością na ruchy rynkowe), przy czym wagi jego uczestników są zależne od wartości współczynnika beta (najwyższe wagi mają spółki o najwyższych współczynnikach beta). S&P Emerging BMI plus LargeMid Cap Index to indeks którego uczestnikami są wyselekcjonowane spółki z 21 państw wschodzących (Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, Maroka, Peru, Filipin, Polski, Rosji, RPA, Tajwanu, Tajlandii i Turcji). W dniu 31 maja największe znaczenie w portfelu funduszu miały spółki sektora finansowego (27,03%), surowcowego (25,17%) i przemysłowego (22,02%). Największe udziały posiadały firmy: China National Buildings (0,85%), Agile Property Holdings (0,81%), China Res. Beijing (0,76%) i Jiangxi Copper (0,74%). W strukturze geograficznej dominowały spółki południowokoreańskie (32,16%) i chińskie (29,35%); znaczącą część portfela funduszu stanowiły także spółki z Hongkongu (6,86%), brazylijskie (6,13%), tajwańskie (5,99%) i polskie (5,62%). Fundusz inwestuje głównie w firmy wzrostowe i wartościowe o dużej kapitalizacji (odpowiednio 34,87% i 33,39%), a także spółki wartościowe o średniej kapitalizacji (16,21%). Średnia wartość wskaźnika ceny do zysku dla spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu marca wynosiła 11,06, a wskaźnika cena do wartości księgowej 1,19. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,45% w skali roku.

PowerShares S&P International Developed High Beta Portfolio odwzorowuje wyniki indeksu S&P BMI International Developed High Beta skupiającego walory 200 spółek z indeksu S&P Developed ex. US and South Korea LargeMid Cap BMI charakteryzujących się najwyższymi wartościami współczynnika beta w ostatnich 12 miesiącach, przy czym wagi uczestników są zależne od wartości współczynnika beta. Jego uczestnikami są wyselekcjonowane spółki z 24 krajów rozwiniętych (Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Luksemburga, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii). W dniu 31 maja największe znaczenie w portfelu funduszu posiadały spółki sektora finansowego (30,33%), przemysłowego (20,45%), surowcowego (19,27%) i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (14,92%). Największe udziały posiadały firmy: Fiat Industrial (2,10%), Fiat Spa (1,81%), Essar Energy (0,76%) i Hexagon AB (0,73%). W strukturze geograficznej dominowały spółki szwedzkie (17,82%), niemieckie (10,73%), francuskie (10,67%), włoskie (9,99%) i brytyjskie (8,28%). Fundusz inwestuje głównie w firmy wartościowe o dużej kapitalizacji (36,09%), wartościowe o średniej kapitalizacji (22,15%), a także spółki wzrostowe o dużej kapitalizacji (19,72%). Średnia wartość wskaźnika ceny do zysku dla spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu marca wynosiła 49,14, a wskaźnika cena do wartości księgowej 0,88. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Nowe ETF-y uzupełniły ofertę Invesco PowerShares w zakresie instrumentów dających ekspozycję na spółki charakteryzujące się wysokimi wartościami współczynnika beta, która dotychczas obejmowała jedynie fundusz PowerShares S&P 500 High Beta Portfolio.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.