Skip to main content

Dwa nowe akcyjne fundusze ETF w ofercie State Street Global Advisors

28 lutego 2012 r. spółka State Street Global Advisors (SSgA) – drugi największy na świecie podmiot zarządzający funduszami ETF (w końcu maja br. ich aktywa wynosiły 283,3 mld USD) – wprowadził na rynek NYSE Arca dwa kolejne tego typu instrumenty finansowe. Są to akcyjne ETF-y odwzorowujące indeksy MSCI oferujące inwestorom ekspozycję na rosnący potencjał rynków wchodzących oraz na globalny rynek akcji.

SPDR MSCI EM 50 ETF naśladuje MSCI EM 50 Index. Indeks ten, ważony kapitalizacją i uwzględniający współczynnik akcji w wolnym obrocie (free float), obejmuje 50 największych uczestników szerokiego indeksu rynków wschodzących – MSCI Emerging Markets Index. Aby zapewnić odpowiednią płynność portfela indeksu, z jego składu usuwane są mniejsze państwa należące do grona rynków wschodzących, zaś w przypadku niektórych rynków tradycyjne papiery wartościowe (akcje) są zastępowane kwitami depozytowymi. W dniu 11 czerwca 2012 r. największe udziały w portfelu funduszu posiadały walory takich firm jak: Samsung Electronics (9,68%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (5,37%), China Mobile (4,93%), Gazprom (3,99%), China Construction Bank (3,98%) i America Movil (3,75%). Struktura geograficzna portfela funduszu była zdominowana przez firmy chińskie (26,16%), południowokoreańskie (21,47%), brazylijskie (14,05%), tajwańskie (10,89%), rosyjskie (10,18%) i południowoafrykańskie (9,64%). W ujęciu sektorowym największy udział w aktywach miały spółki z branż: finansowej (22,81%), technologii informacyjnych (22,70%), energetycznej (18,97%), usług telekomunikacyjnych (11,83%) i surowcowej (11,29%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

SPDR MSCI ACWI IMI ETF dąży do powielenia wyników inwestycyjnych indeksu MSCI All Country World Investable Market. Indeks ten, ważony kapitalizacją i uwzględniający współczynnik akcji w wolnym obrocie (free float), obejmuje spółki z państw rozwiniętych i z rynków wschodzących stanowiące do 98 proc. kapitalizacji światowego rynku akcji. W końcu 2011 r. jego portfel obejmował 8920 walorów z 45 państw. W dniu 11 czerwca 2012 r. największe udziały w portfelu funduszu (skupiającym akcje ok. 760 spółek) posiadały walory takich firm jak: Apple (1,26%), Exxon Mobil (1,06%), IBM (0,85%), Microsoft (0,70%), Chevron (0,66%) i General Electric (0,63%). Struktura geograficzna portfela funduszu była zdominowana przez firmy amerykańskie (48,71%). Relatywnie duże wagi w portfelu posiadały również przedsiębiorstwa japońskie (8,06%), brytyjskie (8,01%), kanadyjskie (4,43%), australijskie (3,11%), francuskie (2,98%), szwajcarskie (2,66%) i niemieckie (2,53%). W ujęciu sektorowym największy udział w aktywach miały spółki z branż: finansowej (19,73%), przemysłowej (12,21%), technologii informacyjnych (11,62%), konsumpcyjnej (dobra wyższego rzędu) (10,83%) i energetycznej (10,80%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.