Skip to main content

Dwa nowe akcyjne fundusze ETF w ofercie iShares

31 marca 2011 r. iShares – największy na świecie provider funduszy typu ETF – wprowadził na platformę NYSE Arca dwa kolejne ETF-y.

iShares MSCI China Index Fund naśladuje zachowanie ważonego wartością rynkową indeksu MSCI China, który obejmuje 142 duże i średnie chińskie spółki (według stanu na koniec kwietnia) stanowiące ogółem 85% kapitalizacji tamtejszych rynków akcji. Największy udział w portfelu indeksu w końcu kwietnia posiadały sektory: finansowy (37,0%), energetyczny (18,3%) i telekomunikacyjny (10,8%). Z kolei największymi spółkami w portfelu były: China Mobile (7,73%), Commercial Bank of China (7,23%), China Construction Bank (6,37%) oraz CNOOC (6,17%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,61%. Fundusz ten uzupełnił ofertę ETF-ów iShares z ekspozycją na rynek chiński, która obejmowała dotąd iShares MSCI China Small Cap Index Fund wprowadzony do obrotu we wrześniu 2010 r. iShares posiada obecnie w swojej ofercie 40 akcyjnych ETF-ów dających ekspozycję na rynki akcji poszczególnych państw.

Tego samego dnia do obrotu na NYSE Arca wprowadzony został fundusz iShares High Dividend Equity Fund. Daje on ekspozycję na segment amerykańskiego rynku akcji obejmujące spółki charakteryzujące się wysoką stopą dywidendy. Fundusz replikuje indeks Morningstar Dividend Yield, w skład którego wchodzą akcje 76 firm o wysokiej stopie dywidendy (według metodologii opracowanej przez Morningstar obejmującej system ratingowy Morningstar Economic Moat i miarę Morningstar Distance to Default). Największy udział w portfelu indeksu w dniu 19 maja posiadały sektory: opieki zdrowotnej (26,0%), dóbr konsumpcyjnych (21,9%, telekomunikacyjny (16,6%) i użyteczności publicznej (13,3%). Największymi spółkami w portfelu były natomiast: AT&T (10,13%), Pfizer (6,65%), Johnson & Johnson (6,33%), Chevron (5,85%), Procter & Gamble (5,78%) i Verizon Communications (5,50%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,40%. iShares oferuje na rynku amerykańskim szeroką gamę ETF-ów zorientowanych na dochód (income focused) – pierwszy dywidendowy fundusz ETF notowany w USA spółka uruchomiła już w 2003 roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.