Skip to main content

Dwa lewarowane (3x) fundusze Direxion na NYSE Arca

25 lutego na NYSE Arca zadebiutowały dwa nowe fundusze Direxion Shares – mającej siedzibę w Bostonie firmy będącej pionierem we wprowadzaniu na rynek USA innowacyjnych instrumentów finansowych. Spółka ta m.in. w grudniu 1999 r. utworzyła pierwszy fundusz typu short z ekspozycją na małe spółki, w styczniu 2005 r. uruchomiła pierwszy fundusz lewarowany na 10-letnie obligacje, w maju 2006 r. stworzyła pierwszy fundusz lewarowany z dźwignią w wysokości 250%, a w czerwcu 2008 r. uruchomiła pierwszy fundusz towarowy typu long/short.

Direxion Shares wprowadziła na amerykański rynek także pierwsze lewarowane fundusze ETF z dźwignią w wysokości 300%. Do tego grona dołączyły ostatnio dwa kolejne produkty:

  • Direxion Daily 2-Year Treasury Bull 3X Shares – naśladuje on dzienne wyniki inwestycyjne (300%) NYSE Arca Current 2-Year U.S. Treasury Index, w skład którego wchodzi tylko jeden papier wartościowy (one-security index) – jest nim zawsze wyemitowany ostatnio dwuletni bon skarbowy (treasury note) denominowany w dolarach, o stałym oprocentowaniu, nie zerokuponowy;

  • Direxion Daily 2-Year Treasury Bear 3X Shares – fundusz typu inverse, który naśladuje dzienne wyniki inwestycyjne (-300%) tego samego indeksu bazowego.

Współczynnik kosztów netto (net expense ratio) w obu funduszach wynosi 0,95%.

Obecnie Direxion Shares zarządza łącznie 28 lewarowanymi funduszami ETF typu long/short, których aktywa wynoszą blisko 5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.