Skip to main content

Dwa lata nieprzerwanego napływu netto kapitału do ETF i ETP na świecie

Jak poinformowała spółka ETFGI monitorująca globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) styczeń 2016 r. był 24. z kolei miesiącem w którym odnotowano przewagę nabyć nad sprzedażą ww. instrumentów finansowych w skali całego świata. Mimo trudnych warunków rynkowych (większość indeksów głównych rynków akcji na świecie poważnie zniżkowała) napływ netto kapitału do ETF i ETP był dodatni i wyniósł 13,1 mld USD.

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy, tym razem największy napływ netto kapitału stał się udziałem ETF i ETP oferujących ekspozycję na papiery o stałym dochodzie (+12,5 mld USD). Ulubieńcami inwestorów w styczniu były ETF/ETP inwestujące w instrumenty skarbowe państw rozwiniętych, które traktowane są jako „safe haven” (+10,6 mld USD); za nimi uplasowały się instrumenty z szeroką ekspozycją na rynek papierów o stałym dochodzie (+1,7 mld USD). Ujemne saldo wpłat i wypłat zanotowały natomiast ETF i ETP posiadające ekspozycję na obligacje rynków wschodzących (-950 mln USD).

Na plusie zakończyły pierwszy miesiąc 2016 roku również towarowe ETF i ETP (+3,4 mld USD). Najwięcej nowych środków netto zasiliło „złote” ETF-y i ETP (+2,0 mld USD) oraz produkty oferujące ekspozycję na rynek ropy naftowej (+1,7 mld USD).

Niekorzystna koniunktura panująca na rynkach akcji sprawiła, iż z akcyjnych ETF i ETP wypłacono netto 8,5 mld USD. Największy udział w uszczupleniu kapitału tych instrumentów miały ETF i ETP posiadające ekspozycję na rynek amerykański i północnoamerykański (-13,8 mld USD). Na minusie znalazły się także akcyjne ETF/ETP rynków wschodzących (-2,1 mld USD), natomiast największe dodatnie saldo nabyć i umorzeń odnotowały instrumenty powiązanae z indeksami azjatyckich rynków akcji (+3,4 mld USD).

Najwięcej kapitału netto trafiło w styczniu do produktów indeksowych oferowanych przez Nomura Asset Management (+4,2 mld USD), Vanguard (+3,9 mld USD) i VelocityShares (+1,3 mld USD). Największymi dostawcami funduszy ETF i instrumentów typu ETP w końcu stycznia były jednak nadal BlackRock (fundusze ETF iShares) – 1059 mld USD (37,1% rynku), Vanguard – 492 mld USD (17,2% rynku) i State Street Global Advisors (fundusze ETF SPDR) – 425 mld USD (14,9% rynku).

Wśród największych dostawców indeksów dla produktów indeksowych notowanych na giełdach prym wiodą: S&P Dow Jones Indices (787 mld USD, 27,6% rynku), MSCI (417 mld USD, 14,6% rynku) oraz FTSE Russell (356 mld USD, 12,5% rynku).

W styczniu 17 podmiotów uruchomiło w sumie 43 nowe instrumenty finansowe tego typu. Na koniec minionego miesiąca na 64 platformach obrotu notowanych było 4465 funduszy ETF (łącznie z ETP – 6180 instrumentów posiadających ogółem 11 895 linii notowań) oferowanych przez 277 providerów. Całkowite aktywa funduszy ETF na świecie wyniosły 2728 mld USD, a wraz z innymi instrumentami typu ETP – 2853 mld USD (spadek o 4,6% wobec grudnia 2015 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.