Skip to main content

Dwa kolejne fundusze ETF Global X w obrocie na NYSE Arca

Na początku czerwca Global X Funds wprowadził na platformę NYSE Arca swoje dwa kolejne exchange-traded funds.

2 czerwca zadebiutował Global X Farming ETF – to pierwszy ETF który kompleksowo obejmuje sektor rolniczy, przy czym szczególną uwagę zwraca na spółki zaangażowane w wytwarzanie produktów rolnych, hodowlę zwierząt i produkcję maszyn rolniczych. Czynnikiem który w ostatnim czasie zwrócił uwagę inwestorów na sektor rolniczy był światowy kryzys żywnościowy, będący efektem takich zjawisk jak rosnące koszty paliw, niekorzystne zjawiska pogodowe oraz zwiększony popyt ze strony rynków wschodzących. Według danych podawanych przez agencję Bloomberg w maju tego roku do 2050 roku produkcja żywności na świecie będzie musiała wzrosnąć o 70 procent aby zapewnić wyżywienie światowej populacji szacowanej wówczas na ok. 9 bln osób. Global X Farming ETF naśladuje wyniki indeksu Solactive Global Farming opracowanego przez Structured Solutions AG Indexes. Indeks ten ilustruje koniunkturę na szerokim rynku akcji spółek związanych z sektorem rolniczym. 12 sierpnia w portfelu funduszu znajdowały się walory 50 spółek – największe udziały posiadały: Monsanto Company (5,43%), Wilmar International (5,37%) oraz Tate & Lyle (5,10%). W strukturze geograficznej w portfelu indeksu w dniu 30 czerwca dominowały spółek amerykańskie (26,5%), singapurskie (15,5%), malezyjskie (12,6%), chińskie (6,3%) oraz brytyjskie (6,1%). Całkowite koszty (total expenses) funduszu wynoszą 0,68% w skali roku.

9 czerwca na NYSE Arca pojawił się Global X SuperDividend ETF. Fundusz ten zapewnia ekspozycję na akcje 100 spółek z całego świata, które plasują się w czołówce firm o najwyższych stopach dywidendy. Oferuje on ekspozycję na szeroką gamę sektorów oraz państw. Jego celem jest jak najwierniejsze odzwierciadlenie wyników indeksu Solactive Global SuperDividend (udział poszczególnych spółek w tym indeksie jest zbliżony). W dniu 12 sierpnia największy udział w portfelu funduszu posiadały: Interserve (1,28%), Telecom Corporation of New Zealand (1,25%) oraz Philips Morris (1,23%). W strukturze sektorowej indeksu w dniu 30 czerwca dominowały fundusze nieruchomości (REITs) (22,4%), spółki telekomunikacyjne (17,0%) oraz firmy branży konsumpcyjnej (dobra luksusowe) (13,3%). W strukturze geograficznej w indeksie przeważają firmy ze Stanów Zjednoczonych (31,2%), Australii (24,9%), Wielkiej Brytanii (9,6%) i Kanady (6,8%). Całkowite koszty (total expenses) funduszu wynoszą 0,79% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.