Skip to main content

Dwa innowacyjne fundusze ETF Market Vectors w ofercie Van Eck Global

Spółka Van Eck Global uruchomiła w kwietniu 2012 r. dwa jedyne w swoim rodzaju fundusze ETF, pozwalające inwestorom partycypować w rynku tzw. „upadłych aniołów” (fundusz dłużny) oraz w rynku firm posiadających długoterminową przewagę konkurencyjną (fundusz akcyjny).

11 kwietnia na NYSE Arca zadebiutował Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF. To fundusz zaprojektowany w taki sposób, aby inwestorzy mogli uzyskać eskpozycję na subsegment denominowanych w dolarach amerykańskich obligacji przedsiębiorstw typu high yield obejmujący tzw. upadłe anioły (fallen angels) (stanowi won obecnie ok. 15% rynku wysokodochodowych obligacji korporacyjnych denominowanych USD). Podmioty zaliczane do tej kategorii to zazwyczaj większe i lepiej rozwinięte korporacje od tych, które zazwyczaj emitują obligacje o ratingu nieinwestycyjnym. W gronie tych firm znajdują się jedne z najbardziej znanych firm amerykańskich – m.in. Ford, JC Penney, czy The New York Times Company. Według przedstawiciela spółki Van Eck, choć ich obligacje z różnych względów straciły rating inwestycyjny, to jednak wiele z nich utrzymuje strukturę kapitałową zbliżoną do emitentów papierów o ratingu inwestycyjnym, co może pozwolić im cieszyć się większą finansową elastycznością w stosunku do typowych emitentów obligacji typu high yield. Instrumenty te mają także szansę, aby w przyszłości odzyskać utracony rating na poziomie inwestycyjnym. Mimo że wielu inwestorów pomija tego rodzaju spółki w swoich portfelach inwestycyjnych, to okazuje się że niesłusznie, gdyż w sześciu z ostatnich dziewięciu lat (kończąc na roku 2011) denominowany w dolarach amerykańskich indeks obejmujący te firmy (The BofA Merrill Lynch U.S. Fallen Angel High Yield Index) osiągał lepsze rezultaty niż denominowany w USD indeks grupujące typowe spółki emitujące wysokodochodowe obligacje (The Barclays Capital High Yield Very Liquid Index). Celem funduszu jest uzyskiwanie wyników inwestycyjnych jak najbardziej zbliżonych do wyników indeksu BofA Merrill Lynch U.S. Fallen Angel High Yield. W portfelu indeksu znajdują się denominowane w USD obligacje przedsiębiorstw, zarówno amerykańskich, jak i spoza Stanów Zjednoczonych (w rzeczywistości spółki amerykańskie stanowią ok. 80% aktywów funduszu), emitowane na rynek amerykański, posiadające obecnie rating na poziomie niższym niż inwestycyjny, choć w momencie emisji był to rating na poziomie inwestycyjnym. W dniu 29 sierpnia w portfelu funduszu znajdowały się walory 67 przedsiębiorstw – największy udział posiadały Masco (3,20%), JC Penney (3,03%), Frontier Communications (3,02%), Regions Bank/Birmingham (2,93%) oraz Toys R Us (2,59%). W ujęciu sektorowym w indeksie przeważały banki (28,10%), firmy telekomunikacyjne (14,42%), spółki reprezentujące podstawowe gałęzie przemysłu (12,23%) i firmy z branży energetycznej (8,80%). Blisko 90 proc. spółek znajdujących się w portfelu indeksu posiadało rating BB (66,35%) lub B (20,53%). Średnia stopa zwrotu w okresie do wykupu portfela funduszu wynosiła 6,55%, średni kupon 6,56%, średnie zmodyfikowane duration 6,06, a średni okres do wykupu 12,05. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a jego wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosi 0,40% w skali roku.

25 kwietnia 2012 r. do obrotu na NYSE Arca wszedł fundusz Market Vectors Morningstar Wide Moat Research ETF. Fundusz ten wykorzystuje badania prowadzone przez firmę Morningstar, które maja na celu zidentyfikowanie firm, które mają potencjał utrzymania przewagi konkurencyjnej w okresie dłuższym niż 20 lat. Analiza Morningstara (określana jako wide moat, czyli dosłownie „szeroka fosa”) próbuje wyszukać spółki, które posiadają jedną lub więcej stabilnych, długoterminowych przewag konkurencyjnych, dzięki czemu wygenerują one wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w stosunku do ich kosztu kapitału. W ramach tej analizy zespół Morningstara szuka takich trwałych przewag konkurencyjnych lub szerokich fos ekonomicznych (wide economic moats) w następujących obszarach: wartości niematerialne i prawne (np. silne marki, odpowiednie patenty, specjalne licencje, zgody regulatorów rynkowych), przewagi kosztowe (tj. zdolność do wytworzenia towarów lub usług przy niskich kosztach w stosunku do konkurentów), koszty przestawienia (koszty czasowe lub pieniężne związane ze zmiana dostawcy lub producenta), efekty sieci (tzn. gdy dodawanie nowych klientów zwiększa wartość dla wszystkich klientów) i skala efektywności (tj. prowadzenie działalności na rynku o ograniczonej wielkości, co sprawia, iż pojawia się na nim niewielu nowych konkurentów). Według badań Morningstara obecnie ok. 10% spośród wszystkich analizowanych przez tę firmę amerykańskich spółek zostało zaliczonych – pod kątem powyższej analizy – do najwyższej kategorii (wide moat) (w końcu marca było to 112 firm spośród ok. 1200), ok. 50% do pośredniej kategorii (narrow moat), a ok. 40% do kategorii „none” (tzn. nie posiadają żadnej przewagi konkurencyjnej). Spośród tych 112 firm należących do pierwszej z wymienionych grup Morningstar wyselekcjonował 20 najbardziej atrakcyjnych pod względem ich wyceny firm (stosując w tym celu własną metodologię), które tworzą portfel indeksu Morningstar Wide Moat Focus Index (jest on odwzorowywany przez Market Vectors Morningstar Wide Moat Research ETF). Jest to indeks równoważony, którego skład jest zmieniany (a wagi dostosowywane do przyjętych założeń) co kwartał. Dodatkowymi czynnikami warunkującymi możliwość uczestniczenia w indeksie są: notowanie akcji spółki na amerykańskiej giełdzie, kapitalizacja rynkowa nie mniejsza niż 100 mln USD oraz wymagania dotyczące płynności. W dniu 29 sierpnia największymi udziałami w portfelu funduszu mogły pochwalić się spółki: St. Joe Co. (5,64%), Google (5,59%), Vulcan Materials (5,41%), Oracle (5,35%) i Express Scripts Holding (5,33%); w jego aktywach znajdowały się także m.in. walory takich firm jak Western Union, General Electric, Bank of New York Mellon, Applied Materials, czy Cisco Systems). W ujęciu sektorowym w końcu lipca przeważały spółki zajmujące się oprogramowaniem i usługami w tym zakresie (20,3%), firmy surowcowe (15,8%), spółki reprezentujące zdywersyfikowany usługi finansowe (15,1%) oraz firmy z sektora dóbr kapitałowych (9,9%). ¾ spółek znajdujących się w portfelu funduszu charakteryzuje się kapitalizacją powyżej 5 mld USD (duże spółki), a pozostała ¼ ma kapitalizację w granicach od 1 do 5 mld USD (średnie firmy). Średnia ważona kapitalizacja portfela funduszu w końcu lipca wynosiła 47,7 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 15,53, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,17, a stopa dywidendy 1,59%. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a jego wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosi 0,49% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.