Skip to main content

Dwa innowacyjne, aktywnie zarządzane ETF-y AdvisorShares na NYSE Arca

W styczniu 2012 r. amerykańska spółka AdvisorShares Investments specjalizująca się w aktywnie zarządzanych funduszach typu ETF uruchomiła we współpracy z dwoma zewnętrznymi partnerami dwa kolejne instrumenty finansowe tego typu.

12 stycznia do obrotu na platformie NYSE Arca wszedł fundusz AdvisorShares Rockledge SectorSAM ETF. Jego celem jest generowanie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu rocznym niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych. Fundusz zamierza to osiągać poprzez zajmowanie zarówno długich jak i krótkich pozycji w sektorowych funduszach ETF – ma to na celu osiągnięcie zróżnicowanej ekspozycji na amerykańskie sektory gospodarki charakteryzujące się wysoką kapitalizacją. Podmiot ten jest zarządzany przez założoną w 2004 r. nowojorską spółkę Rockledge Advisors (funduszem zarządza Alex Gurvich). Zarządzający będzie zajmować długą pozycję w tych sektorowych ETF-ach, które według prognoz Rockledge Advisors będą zachowywały się lepiej od indeksu szerokiego rynku S&P 500, natomiast pozycja krótka (o takiej samej wartości wyrażonej w dolarach – jest to zatem fundusz dollar neutral) będzie zajmowana w przypadku tych ETF-ów, które mają w przyszłości zachowywać się gorzej od indeksu S&P 500. Określenie które sektory amerykańskiej gospodarki będą w najbliższym okresie generowały lepsze, a które gorsze wyniki od szerokiego rynku, następować będzie w oparciu o bazującą na metodach ilościowych metodologię opracowaną przez Rockledge Advisors znana pod nazwą SectorSAM (Sector Scoring and Allocation Methodology). W końcu lutego br. Fundusz zajmował długie pozycjach w ETF-ach spółki State Street Global Advisors (SPDR) z następujących sektorów: technologicznym (36%), energetycznym (34%) i surowcowym (34%). Z kolei pozycję krótką fundusz zajmował w ETF-ach z następujących branż: finansowej (22%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (18%), opieki zdrowotnej (17%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (17%), przemysłowej (16%) i użyteczności publicznej (5%). Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 1,50%.

26 stycznia 2012 r. na NYSE Arca zadebiutował fundusz AdvisorShares Accuvest Global Opportunities ETF. To drugi ETF uruchomiony przez AdvisorShares we współpracy z założoną w 2005 r. kalifornijską spółką Accuvest Global Advisors – pierwszym wspólnym projektem obu firm był utworzony w lipcu 2010 r. fundusz AdvisorShares Accuvest Global Long Short ETF. Nowy ETF dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału ponad wynik globalnych benchmarków – takich jak np. MSCI All Country World Index. Cel ten zarządzający starają się osiągnąć przez inwestowanie w wyselekcjonowane fundusze ETF (notowane na amerykańskich parkietach) dające ekspozycję na rynki akcji określonych państw (country-specific ETFs) – zwykle pięciu lub sześciu. Służy temu opracowana przez Accuvest Global Advisors metodologia oparta na analizie blisko 40 czynników, która pozwala zidentyfikować państwa, których rynki akcji będą się w przyszłości zachowywać lepiej od innych rynków na świecie (wyniki badań są aktualizowane co miesiąc). W końcu marca br. w portfelu funduszu znajdowały się ETF-y iShares zorientowane na rynki akcji w Tajlandii (23%), Korei Południowej (20%), Chin (20%), Stanów Zjednoczonych (20%), Brazylii (9%) i Rosji (9%). Fundusz inwestuje zatem obecnie głównie na rynkach wschodzących (80%). Pod względem kapitalizacji posiada natomiast ekspozycję na duże spółki (large cap) – 83%) i średnie spółki (16%) (dane z momentu uruchomienia funduszu). Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 1,78%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.