Skip to main content

Dwa fundusze ETF z ekspozycją na obligacje korporacyjne w ofercie State Street Global Advisors

19 czerwca 2012 r. na platformie NYSE Arca zadebiutowały dwa dłużne fundusze ETF wyemitowane przez spółkę State Street Global Advisors (SSgA). Instrumenty te dają inwestorom dostęp do rynku obligacji korporacyjnych typu crossover (crossover bonds) (są to obligacje o ratingu na granicy ratingu inwestycyjnego i nie inwestycyjnego (śmieciowego)) oraz obligacji korporacyjnych emitentów pochodzących z rynków wschodzących.

SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corporate Bond ETF dąży do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyników inwestycyjnych indeksu BofA Merrill Lynch US Diversified Crossover Corporate Index. Indeks ten obejmuje denominowane w dolarach amerykańskich obligacje korporacyjne wyemitowane na rynku amerykańskim posiadające rating od BBB do BB (od BBB1 do BB3), o co najmniej rocznym terminie do wykupu, stałym oprocentowaniu i minimalnej wartości emisji w wysokości 250 mln USD. Uczestnicy indeksu są podzieleni na dwie grupy: w pierwszej znajdują się emitenci o ratingi od BBB1 do BBB3, natomiast w drugiej ci których obligacje posiadają rating od BB1 do BB3. Kapitalizacja każdej z tych grup instrumentów stanowi połowę kapitalizacji całego indeksu, a w ramach każdej z tych kategorii obligacje są ważone kapitalizacją, przy ograniczeniu maksymalnego udziału papierów jednego emitenta do 2 procent. W końcu maja w indeksie znajdowało się ok. 3030 papierów wartościowych, natomiast w portfelu funduszu jest obecnych ok. 150 walorów. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,30%.

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond ETF stara się osiągać wyniki inwestycyjne zbliżone w jak największym stopniu do wyników indeksu BofA Merrill Lynch Emerging Markets Large Cap Senior Corporate Index. Indeks ten mierzy wyniki zabezpieczonych obligacji korporacyjnych denominowanych w dolarach amerykańskich wyemitowanych na rynku amerykańskim i na rynku euroobligacji przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Kryterium włączenia obligacji do indeksu jest posiadanie głównej ekspozycji na ryzyko innego kraju niż państwo należące do grupy G10 (w jej skład wchodzą Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i USA), państwa Europy Zachodniej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych. Instrumenty te muszą charakteryzować się co najmniej rocznym terminem do wykupu, stałym oprocentowaniem i minimalną wartością emisji w wysokości 500 mln USD. W końcu maja w indeksie znajdowały się 454 papiery wartościowe, natomiast w portfelu funduszu jest obecnych ok. 90 walorów. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,50%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.