Skip to main content

Dwa fundusze ETF SPDR stosujące zaawansowane indeksowanie na NYSE Arca

25 października 2012 r. spółka State Street Global Advisors (SSgA) zajmująca się zarządzaniem aktywami w ramach State Street Corporation wprowadziła na platformę obrotu NYSE Arca dwa kolejne fundusze ETF. Nowe instrumenty oferują inwestorom możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod indeksowania, które modyfikują tradycyjnie stosowany sposób ważenia składników indeksu.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF stara się naśladować wyniki indeksu S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Metodologia tego indeksu przewiduje zastosowanie alternatywnego sposobu ważenia spółek w portfelu w porównaniu z indeksem S&P 1500 – polega on na przeważaniu (w stosunku do S&P 1500 Index) akcji firm o relatywnie niskich wycenach (czyli relatywnie tanich) oraz na niedoważaniu (wobec indeksu S&P 1500) walorów przedsiębiorstw charakteryzujących się względnie wysokimi wycenami (czyli relatywnie drogich). Wyceny poszczególnych spółek z indeksu S&P 1500 są dokonywane na podstawie wskaźników ich cen do poziomu zysków, cash flow, sprzedaży, wartości księgowej i dywidend. Waga każdego uczestnika indeksu jest proporcjonalna do jego kapitalizacji rynkowej i alokacji subportfela. Indeks jest równoważony raz w roku. W końcu września 2012 r. obejmował on 1472 spółki. Największymi pozycjami w jego portfelu były wówczas walory Exxon Mobil (3,32%), AT&T (2,32%), Apple (2,30%), Wal-Mart Stores (2,22%) i Chevron (2,21%). W ujęciu branżowym dominowały spółki finansowe (19,54%), z sektora technologii informacyjnych (14,01%), energetyczne (11,80%), producenci podstawowych dóbr konsumpcyjnych (10,80%), firmy z branży opieki zdrowotnej (10,67%) i producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (10,52%). Średnia ważona kapitalizacja uczestników indeksu wynosiła 100 mld USD, stopa dywidendy 2,14, prognozowany wskaźnik cena do zysku 13, a wskaźnik cena do wartości księgowej 1,70. Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF dąży do odwzorowywania stóp zwrotu indeksu S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Konstrukcja tego indeksu również przewiduje zastosowanie alternatywnego sposobu ważenia spółek w portfelu w stosunku do indeksu S&P 1500 – polega on na przeważaniu (w stosunku do S&P 1500 Index) akcji firm o relatywnie wysokim wskaźniku momentum oraz na niedoważaniu (wobec indeksu S&P 1500) walorów przedsiębiorstw charakteryzujących się względnie niskimi wskaźnikami momentum. Określenie wartości wskaźnika momentum (który generalnie wskazuje na dynamikę zmian cen danego instrumentu w określonym przedziale czasu) poszczególnych spółek z indeksu S&P 1500 są dokonywane na podstawie ich zmian cen w ostatnich 11 miesiącach, kończąc na miesiąc przed datą równoważenia portfela. Waga każdego uczestnika indeksu jest proporcjonalna do jego kapitalizacji rynkowej i alokacji subportfela. Indeks jest równoważony raz na kwartał. W końcu września 2012 r. obejmował on 1491 spółek. Największymi pozycjami w jego portfelu były wówczas walory Apple (8,44%), Exxon Mobil (2,77%), AT&T (2,33%), General Electric (2,24%) i Pfizer (1,86%). W ujęciu branżowym dominowały spółki z sektora technologii informacyjnych (21,89%), firmy z branży opieki zdrowotnej (13,52%), producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (13,22%), finansowe (12,76%) i producenci podstawowych dóbr konsumpcyjnych (12,09%). Średnia ważona kapitalizacja uczestników indeksu wynosiła 137 mld USD, stopa dywidendy 2,04, prognozowany wskaźnik cena do zysku 15, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,60. Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.