Skip to main content

Dwa fundusze ETF ProShares z ekspozycją na oczekiwania inflacyjne w USA na NYSE Arca

12 stycznia 2012 r. amerykańska spółka ProShares specjalizująca się w lewarowanych i lewarowanych odwrotnych funduszach ETF wprowadziła na rynek NYSE Arca dwa fundusze ETF dzięki którym inwestorzy uzyskali ekspozycję na tzw. „breakeven inflation” – powszechnie stosowaną miarę oczekiwań inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Breakeven inflation (BEI) to wskaźnik stanowiący różnicę pomiędzy stopą zwrotu amerykańskich obligacji skarbowych (TSY-Treasurys), a stopą zwrotu amerykańskich obligacji indeksowych inflacją (TIPS – Treasury Inflation Protected Securities) – te drugie papiery wartościowe są popularnym instrumentem chroniącym przez negatywnym wpływem inflacji, gdyż ich oprocentowanie jest zależne od inflacji konsumenckiej (CPI) w Stanach Zjednoczonych.

ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread odwzorowuje wyniki indeksu Dow Jones Credit Suisse 30-Year Inflation Breakeven, który odzwierciedla stopy zwrotu z inwestycji (długa pozycja) w wyemitowane ostatnio 30-letnie instrumenty typu TIPS oraz z inwestycji (krótka pozycja) w amerykańskie papiery skarbowe (o zapadalności najbardziej zbliżonej do 30-letnich instrumentów typu TIPS). Indeks ten pozwala zatem określić zaanualizowane oczekiwania rynkowe dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych w okresie najbliższych 30 lat. W sytuacji gdy oczekiwania inflacyjne będą rosły, wartość indeksu powinna także rosnąć. Ponieważ wartość indeksu (a tym samym wycena funduszu) jest zależna od rynkowych cen ww. typów obligacji (a nie od ich oprocentowania), należy oczekiwać, iż będą one ulegały dość istotnym wahaniom.

Wyniki funduszu ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread są natomiast odwrotne (w ujęciu dziennym) do wyników Dow Jones Credit Suisse 30-Year Inflation Breakeven Index.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) w obu funduszach wynosi 0,75% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.