Skip to main content

Dwa ETF-y z ekspozycją na chiński rynek akcji na parkiecie w Tokio

27 lutego 2013 r. na Tokyo Stock Exchange (TSE) zadebiutowały dwa fundusze ETF powiązane z indeksami chińskiego rynku akcji.

ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR to fundusz zarządzany przez spółkę China Asset Management (Hong Kong) Limited (będącą własnością China Asset Management – największej (pod względem wartości zarządzanych aktywów) firmy zarządzającej funduszami w Chinach). Dąży on do odwzorowania stóp zwrotu reprezentatywnego indeksu chińskiego rynku akcji – CSI300 (to drugi ETF na tokijskim parkiecie replikujący ten indeks – pierwszym był wprowadzony do obrotu w kwietniu 2008 r. Listed Index Fund China A Share (Panda) CSI300 zarządzany przez Nikko Asset Management). CSI300 Index to indeks ważony kapitalizacją rynkową, który obejmuje akcje 300 chińskich spółek należące do kategorii A (Class A shares) (akcje tego typu stanowią ok. 99% rynku akcji w Chinach kontynentalnych) o najwyższej kapitalizacji i płynności znajdujące się w obrocie na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. Jest on publikowany przez China Securities Index Co. W dniu 13 maja największe udziały w indeksie posiadały firmy: China Minsheng Banking (4,49%), China Merchants Bank (3,60%), Industrial Bank Co. (2,62%) i Ping An Insurance Group Co. (2,60%). Wycena tytułów uczestnictwa funduszu odbywa się w jenach, zaś wypłata dywidendy z funduszu może mieć miejsce raz w roku (w okolicach lipca). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,99% w skali roku.

CSOP FTSE China A50 ETF zarządzany jest przez CSOP Asset Management Limited. Jego celem inwestycyjnym jest generowanie stóp zwrotu zbliżonych w jak największym stopniu do stóp zwrotu indeksu FTSE China A50 (to pierwszy ETF odzwierciedlający ten indeks znajdujący się w obrocie na giełdzie w Tokio). FTSE China A50 Indeks (ważony kapitalizacją) skupia akcje 50 chińskich spółek z kategorii A cechujące się najwyższą kapitalizacją i płynnością, które znajdują się w obrocie na giełdach w Szanghaju i Shenzhen; jest publikowany przez FTSE. W dniu 13 maja największe udziały w indeksie posiadały firmy: Ping An Insurance (Group) Company of China (7,22%), China Minsheng Banking (5,88%), China Merchants Bank (5,80%) i Shanghai Pudong Development Bank (5,32%). Wycena tytułów uczestnictwa funduszu odbywa się w jenach, zaś wypłata dywidendy z funduszu może mieć miejsce raz w roku (w okolicach grudnia). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 1,15% w skali roku.

Warto zaznaczyć, iż aby móc zainwestować w akcje chińskich spółek z kategorii A (które generalnie są dostępne wyłącznie dla chińskich inwestorów) oba fundusze wykorzystują wprowadzony w grudniu 2011 r. system inwestycyjny RQFII (RMB (Renminbi) Qualified Foreign Institutional Investor) (wcześniej funkcjonował wyłącznie system QFII). Jest on dedykowany inwestorom zagranicznym umożliwiając im bezpośrednie inwestowanie na rynku akcji w Chinach kontynentalnych poprzez denominowane w chińskiej walucie fundusze stworzone przez certyfikowane spółki asset management z Hongkongu (pierwszy fundusz ETF wykorzystujący system RQFII został wprowadzony na parkiet w Hongkongu latem 2012 r.). Nowe fundusze ETF są również pierwszymi ETF-ami z ekspozycją zagraniczną, które wykorzystują JDR (japońskie kwity depozytowe).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.