Skip to main content

Dwa ETF-y UBS z ekspozycją na młode firmy internetowe

20 lipca 2011 r. na NYSE Arca zadebiutowały dwa instrumenty dłuże typu ETN (exchange-traded notes) wyemitowane przez UBS AG, których wyniki są zależne od stóp zwrotu spółek internetowych należących do indeksu UBS Internet IPO (obliczanego przez S&P). Indeks ten (typu total return) grupuje ok. 20 spółek internetowych notowanych na New York Stock Exchange i Nasdaq Stock Market nie dłużej niż trzy lata (równoważenie indeksu odbywa się co miesiąc). W dniu 5 października największy udział w indeksie posiadały: Pandora Media (10,75%), LinkedIn Corporation (10,55%), HomeAway (10,05%), Youku.com (8,68%) i Bankrate (8,34%).

ETRACS Internet IPO ETN dąży do powielenia wyników indeksu UBS Internet IPO, natomiast Monthly 2xLeveraged ETRACS Internet IPO ETN stara się wypracować dwukrotnie wyższą stopę zwrotu (w ujęciu miesięcznym) niż ww. benchmark. Oba ETN-y to instrumenty 30-letnie – wygasają w lipcu 2041 r. Roczna opłata (annual tracking fee) wynosi 0,65%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.