Skip to main content

Dwa ETF-y SPDR z ekspozycją na australijski rynek papierów dłużnych na ASX

30 lipca 2012 r. na giełdzie w Sydney (Australian Securities Exchange – ASX) zadebiutowały dwa fundusze ETF SPDR (oferowane przez State Street Global Advisors – SSgA) posiadające ekspozycję na rynek instrumentów dłużnych w Australii. To pierwsze tego rodzaju ETF-y SSgA na tamtejszym rynku finansowym (wcześniej w tym roku dłużne ETF-y uruchomiły BlackRock, Russell Investments i Vanguard). Łącznie oferta tej spółki na rynku australijskim obejmuje obecnie 9 funduszy typu ETF.

SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund stara się jak najwierniej odwzorowywać stopę zwrotu indeksu S&P/ASX Australian Fixed Interest. Indeks ten ilustruje koniunkturę na rynku australijskich obligacji o stałym oprocentowaniu. W końcu września największy udział w portfelu funduszu (w którym obecne były w sumie 72 instrumenty finansowe) posiadały obligacje rządowe (38,8%), stanowe i terytorialne (semi-government) (30,2%), ponadnarodowe i suwerenne (20,7%) oraz korporacyjne (10,2%). Zdecydowanie przeważały obligacje o ratingu AAA (78,7%) oraz o ratingu AA (15,7%). Średnia zapadalność składników portfela funduszu wynosi 5,26 lat, bieżąca stopa zwrotu 5,18%, zmodyfikowane duration 4,40, zaś stopa zwrotu w terminie do wykupu 3,24%. Wskaźnik kosztów zarządzania (management cost ratio) wynosi 0,24% w skali roku. Fundusz może wypłacać dywidendę co kwartał. Walutą bazową funduszu jest dolar australijski.

SPDR S&P/ASX Australian Government Bond Fund dąży do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyników inwestycyjnych indeksu S&P/ASX Government. Indeks ten obrazuje koniunkturę na rynku obligacji państwa australijskiego i wspólnoty australijskiej (Commonwealth of Australia). W końcu września 54,8% aktywów funduszu stanowiły obligacje rządowe, a 44,6% obligacje stanowe i terytorialne (semi-government); ogółem znajdowało się w nim 50 walorów. Były to albo obligacje o ratingu AAA (82,7%), albo obligacje posiadające rating AA (17,3%). Średnia zapadalność składników portfela funduszu wynosi 5,72 lat, bieżąca stopa zwrotu 5,00%, zmodyfikowane duration 4,51, zaś stopa zwrotu w terminie do wykupu 3,11%. Wskaźnik kosztów zarządzania (management cost ratio) wynosi 0,22% w skali roku. Fundusz może wypłacać dywidendę co kwartał. Walutą bazową funduszu jest dolar australijski.

Oba nowe ETF-y są pierwszymi funduszami replikującymi indeksy z serii S&P/ASX Australian Fixed Income Index Series, która została stworzona w ubiegłym roku wspólnie przez S&P Dow Jones Indices oraz ASX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.