Skip to main content

Dwa ETF-y Direxion zorientowane na spółki pozytywnie oceniane przez insiderów na NYSE Arca

8 grudnia 2011 r. spółka Direxion wprowadziła na platformę NYSE Arca swoje dwa nowe fundusze typu ETF, które bazują na badaniu sentymentu insiderów.

Direxion All Cap Insider Sentiment Shares ETF dąży do naśladowania wyników inwestycyjnych Sabrient Multi-Cap Insider/Analyst Quant-Weighted Index, natomiast Direxion Large Cap Insider Sentiment Shares ETF stara się odzwierciedlić rezultaty inwestycyjne Sabrient Large-Cap Insider/Analyst Quant-Weighted Index. Oba indeksy obejmują akcje czołowych 100 spółek (spośród odpowiednio uczestników indeksu S&P 1500 i S&P 500) charakteryzujące się pozytywną opinią insiderów (są to osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących danej spółki (głównie finansowych) – osoby na wysokich stanowiskach zatrudnione w samej spółce (członkowie zarządu, dyrektorzy), duzi inwestorzy instytucjonalni oraz analitycy giełdowi badający określone spółki lub sektory).

Oba instrumenty umożliwiają inwestorom dostęp do akcji (odpowiednio spółek o zróżnicowanej kapitalizacji oraz spółek o wysokiej kapitalizacji) akumulowanych przez insiderów. Selekcja spółek oraz wagi poszczególnych składników w portfelu indeksów są oparte na informacjach, które są obowiązane ogłaszać sami insiderzy oraz na ocenach analityków, którzy wykorzystują informacje ogłaszane przez spółki. Takie nietypowe podejście do inwestowania sprawia, iż alokacja sektorowa portfela ww. indeksów może wyraźnie różnić się od alokacji sektorowej w tradycyjnych indeksach ważonych kapitalizacją, dzięki czemu strategia taka może generować dodatkową stopę zwrotu (excess return, alpha) w stosunku do porównywalnych benchmarków.

W momencie uruchomienia obu ww. funduszy największy udział w portfelu indeksu Sabrient Multi-Cap Insider/Analyst Quant-Weighted Index posiadały spółki z sektora energetycznego (23,99%), finansowego (19,56%), technologii informacyjnych (14,79%) i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (14,52%); wśród spółek najważniejszymi pozycjami były: Lincoln National (2,60%), Stone Energy (2,55%) i MetLife (2,50%). Natomiast w portfelu indeksu Sabrient Large-Cap Insider/Analyst Quant-Weighted Index największą wagę posiadały firmy z branży finansowej (22,12%), energetycznej (21,24%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (17,35%) i przemysłowej (11,32%); wśród spółek najważniejszymi pozycjami były: Lincoln National (2,60%), MetLife (2,55%) i Valero Energy (2,50%).

Wskaźnik kosztów (expense ratio) obu funduszy wynosi 0,65% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.