Skip to main content

Dwa aktywnie zarządzane dłużne ETF-y w ofercie PIMCO

W ostatnich miesiącach spółka PIMCO (Pacific Investment Management Company) – będąca jednym z liderów globalnego rynku zarządzania aktywami, specjalizująca się z dłużnych funduszach inwestycyjnych i należąca do Allianz S.E. – uruchomiła dwa nowe aktywnie zarządzane dłużne fundusze ETF.

1 marca 2012 r. do obrotu na NYSE Arca wprowadzony został fundusz PIMCO Total Return ETF. Instrument ten jest klonem cieszącego się olbrzymią popularnością w Stanach Zjednoczonych i największego obecnie na świecie tradycyjnego funduszu inwestycyjnego – PIMCO Total Return Fund (jego aktywa wynoszą obecnie ok. 261 mld USD!). Oba fundusze są zarządzane przez założyciela PIMCO i jego dyrektora zarządzającego, wielokrotnie nagradzanego (Morningstar przyznał mu m.in. tytuł najlepszego zarządzającego papierami dłużnymi w minionej dekadzie) Williama H. Grossa. Fundusz PIMCO Total Return ETF jest aktywnie zarządzany i obejmuje zdywersyfikowany portfel obligacji o wysokiej jakości kredytowej (instrumentów o ratingu inwestycyjnym). Jego celem jest maksymalizacja stopy zwrotu przy jednoczesnej kontroli poziomu ponoszonego ryzyka. Średnie duration portfela waha się +/- 2 lata wobec benchmarku, którym jest Barclays Capital U.S. Aggregate Index. Fundusz stara się wykorzystywać wszelkie pojawiające się szanse uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu w różnorodnych segmentach rynku instrumentów dłużnych (lokuje środki pieniężne głównie z papiery dłużne zabezpieczone hipotecznie oraz w papiery rządowe). W portfelu funduszu znajduje się obecnie ok. 540 składników. Efektywne duration jego portfela wynosi 5,06 lat, a efektywna zapadalność 6,98 lat. Szacowana stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 3,62% (wszystkie dane na dzień 21 czerwca). Całkowite koszty (total expenses) funduszu wynoszą 0,59% w skali roku. Od momentu uruchomienia do chwili obecnej fundusz zgromadził aktywa w wysokości ok. 1,5 mld USD i jest obecnie największym aktywnie zarządzanym funduszem ETF na świecie (ma ok. 22-proc. udział w rynku tego typu instrumentów finansowych).

1 maja 2012 r. na NYSE Arca zadebiutował PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Strategy Fund. Fundusz ten oferuje inwestorom potencjał osiągania w długim terminie stóp zwrotu przewyższających inflację w wyniku aktywnego zarządzania portfelem obejmującym obligacje powiązane ze stopą inflacji i waluty. Fundusz jest zarządzany przez Mihira Woraha – dyrektora zarządzającego i szefa zespołu zarządzających portfelami typu real return w PIMCO. Głównym benchmarkiem funduszu jest Barclays Capital Universal Government Inflation-Linked Bond Index, natomiast drugorzędnym PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Index, przy czym zdaniem PIMCO ten drugi indeks lepiej oddaje strategię inwestycyjną realizowaną przez fundusz. Portfel indeksu PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond obejmuje obligacje rządowe powiązane ze wskaźnikiem inflacji emitowane zarówno przez państwa rozwinięte (USA, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Australia, Kanada, Szwecja, Wielka Brytania), jak też kraje wschodzące (Brazylia, Chile, Izrael, Meksyk, RPA), przy czym wagi obligacji poszczególnych państw są zależne od poziomu ich produktu krajowego brutto, a nie od wartości wyemitowanych instrumentów. W portfelu funduszu znajdują się obecnie 53 składniki. Największe udziały w portfelu maja obligacje amerykańskie (23,95%), meksykańskie (16,70%), brazylijskie (10,82%), francuskie (8,32%) i kanadyjskie (7,34%). Efektywne duration portfela funduszu wynosi 6,50 lat, a efektywna zapadalność 10,49 lat. Szacowana stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 3,68% (wszystkie dane na dzień 21 czerwca). Całkowite koszty (total expenses) funduszu wynoszą 0,72% w skali roku. Według danych PIMCO w produktach finansowych tej firmy, których celem jest ochrona przed inflacją, zgromadzono do tej pory ponad 100 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.