Skip to main content

Drugi fundusz ETF Huntington Asset Advisors na NYSE Arca

25 lipca 2012 r. spółka Huntington Asset Advisors wprowadziła na platformę NYSE Arca swój drugi fundusz ETF – Huntington US Equity Rotation Strategy ETF. Podobnie jak pierwszy ETF tej spółki (Huntington EcoLogical Strategy ETF), także i ten instrument finansowy jest zarządzany w sposób aktywny.

Huntington US Equity Rotation Strategy ETF inwestuje w akcje amerykańskich spółek (o dużej, średniej i małej kapitalizacji) spośród firm należących do indeksu S&P Composite 1500. Fundusz może niedoważać lub przeważać niektóre branże lub segmenty ww. indeksu w zależności od tego które sektory i segmenty mają – zdaniem osób zarządzających aktywami – najmniejszy lub największy potencjał wzrostu wartości kapitału biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe (obecną fazę cyklu koniunkturalnego). Przykładowo, wtedy gdy spółki technologiczne zachowują się relatywnie dobrze, spółki finansowe mogą osiągać wyniki gorsze od rynku. Zadaniem zarządzających funduszem jest identyfikacja sektora, który może okazać się bardziej zyskowny w danej fazie cyklu i przeważanie spółek z tego sektora w portfelu inwestycyjnym. W końcu września w portfelu funduszu przeważone były (w stosunku do struktury branżowej indeksu S&P Composite 1500) sektory technologii informacyjnych i opieki zdrowotnej; wszystkie pozostałe branże były w różnym stopniu niedoważone. Największymi pozycjami w aktywach funduszu były akcje: Apple (5,34%), Johnson & Johnson (3,11%), Pfizer (2,54%), Exxon Mobil (1,95%) i Merck & Company (1,80%);w sumie w portfelu znajdowały się walory 383 firm. Blisko 80 proc. portfela funduszu (79,3%) stanowią akcje spółek o bardzo dużej kapitalizacji (powyżej 10 mld USD).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku. Fundusz może wypłacać dochody uczestnikom raz do roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.