Skip to main content

Cztery nowe lewarowane fundusze ProShares z ekspozycją na rynki akcji w Europie, regionie Pacyfiku, Brazylii i Meksyku

29 kwietnia ProShares wprowadził na parkiet NYSE Arca cztery kolejne lewarowane fundusze ETF, które odzwierciedlają dzienne zmiany indeksów akcji z dwukrotnie większą siłą. W ten sposób provider ten uzupełnił istniejącą dotychczas ofertę w tym zakresie, która obejmowała analogiczne fundusze zachowujące się jednak przeciwnie (z dwukrotną dźwignią) do dziennych zmian indeksów MSCI. Fundusze ProShares UltraShort MSCI Europe, ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan, ProShares UltraShort MSCI Brazil oraz ProShares UltraShort MSCI Mexico Investable Market rozpoczęły działalność w czerwcu 2009 r. Dotychczas największe środki spośród nich zgromadziły ProShares UltraShort MSCI Europe – 45,5 mln USD i ProShares UltraShort MSCI Brazil – 25,6 mln USD.

Nowa oferta ProShares obejmuje:

  • ProShares Ultra MSCI Europe – fundusz replikuje (poprzez swapy) ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu) indeks MSCI Europe, który obejmuje 76 dużych i średnich spółek europejskich z 16 krajów rozwiniętych: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Największy udział w portfelu indeksu w końcu marca miały: Nestle (2,66%), BP (2,66%) oraz HSBC Holdings (2,64%). Całkowite koszty funduszu wynoszą 0,95%.

  • ProShares Ultra MSCI Pacific ex-Japan – fundusz naśladuje (przy użyciu swapów) zachowanie ważonego kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu) indeksu MSCI Pacific ex-Japan, który obejmuje ponad 460 dużych przedsiębiorstw z państw regionu Pacyfiku (tj. z Australii, Hongkongu, Nowej Zelandii i Singapuru) z wyłączeniem Japonii. Największy udział w portfelu indeksu w końcu marca miały: BHP Billiton (10,39%), Commonwealth Bank (6,13%) oraz Wetspac Banking (5,82%). Całkowite koszty funduszu wynoszą 0,95%.

  • ProShares Ultra MSCI Brazil – fundusz odzwierciedla (wykorzystując swapy) notowania ważonego kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu) indeksu MSCI Brazil, którego portfel stanowi blisko 150 dużych i średnich brazylijskich firm. Największy udział w portfelu indeksu w końcu marca miały: Petrobras PN (7,52%), Vale (7,06%) i Petrobras ON (6,13%). Całkowite koszty funduszu wynoszą 0,95%.

  • ProShares Ultra MSCI Mexico Investable Market – fundusz wykorzystując replikację syntetyczną odwzorowuje notowania ważonego kapitalizacją indeksu MSCI Mexico Investable Market, który obejmuje walory 46 spółek meksykańskich, z których największy wpływ na jego zachowanie miały w końcu marca: America Movil (30,50%), Walmart Mexico (9,99%) oraz Femsa Unit (6,88%). Całkowite koszty funduszu wynoszą 0,95%.

Obecnie ProShares oferuje 19 lewarowanych i odwrotnych funduszy ETF z ekspozycją na rynki międzynarodowe (regionalne i krajowe).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.