Skip to main content

Cztery nowe ETNs w ofercie UBS

UBS Investment Bank uruchomił w ostatnim czasie cztery dłużne instrumenty finansowe typu ETN (exchange-traded note) uzupełniając w ten sposób swoją dotychczasową ofertę E-TRACKS ETNs.

Dwa ETN-y to pierwsze na amerykańskim rynku instrumenty tego typu powiązane z indeksem Wells Fargo Business Development Company (BDC), który daje zdywersyfikowaną ekspozycję na BDCs. Są to spółki publiczne, które inwestują w fundusze private equity i w dług stworzone w celu zwiększenia finansowania dostępnego dla małych firm. Działają one podobnie jak fundusze private equity, chociaż ich uczestnikami mogą być różni inwestorzy, niezależnie od ich wielkości. BDC pożycza kapitał małym i średnim przedsiębiorstwom na wysoki procent i często obejmuje udziały w tych podmiotach. Wells Fargo Business Development Company Index obejmuje 26 BDCs. Jest indeksem ważonym kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u.

UBS E-TRACS Wells Fargo Business Development Company ETN (zadebiutował na NYSE Arca 28 kwietnia 2011 r.) daje prostą ekspozycję na ww. indeks, natomiast UBS E-TRACS 2x Wells Fargo Business Development Company ETN (notowany na NYSE Arca od 25 maja br.) jest instrumentem lewarowanym, które zmiany są dwukrotnie większe niż benchmarku. Oba instrumenty wygasają po 30 latach (w 2041 r.). Roczna opłata za zarządzanie w obu ETN-ach wynosi 0,85%.

Z kolei 16 czerwca na NYSE Arca zadebiutowały dwa ETN-y: UBS E-TRACS Natural Gas Futures Contango ETN i UBS E-TRACS Oil Futures Contango ETN. Są to instrumenty pozwalające inwestorom czerpać korzyści z potencjalnego wystąpienia zjawiska contango (dodatnia różnica między notowaniami kontraktów terminowych oraz cen na rynku spot) na rynkach gazu ziemnego i ropy naftowej, przy jednoczesnej minimalizacji ekspozycji na bezwzględne zmiany cen obu ww. surowców energetycznych. Pierwszy z ww. ETN-ów jest powiązany z indeksem ISE Natural Gas Futures Spread, natomiast drugi z indeksem ISE Oil Futures Spread (oba indeksy poprzez serie inwestycji w odpowiednie subindeksy zapewniają krótką ekspozycję na wygasające najwcześniej kontrakty futures na gaz lub ropę oraz długą ekspozycję (w przypadku ropy z dźwignią 1,5) na kontrakty futures wygajające w długim terminie (w przypadku ropy na kontrakty wygasające w średnim terminie).Termin wygaśnięcia obu instrumentów to czerwiec 2041 r. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,85%.

Oferta UBS obejmuje ponadto 18 innych ETN-ów E-TRACS (część z nich była opisywana na stronie www.etf.com.pl). Pełną listę tych instrumentów (wraz z tickerami, stawkami opłat, miejscem notowań oraz datą wygaśnięcia) prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.