Skip to main content

Cztery nowe aktywnie zarządzane ETF-y w ofercie Advisor Shares

W końcu czerwca 2011 r. spółka AdvisorShares Investments specjalizująca się w aktywnie zarządzanych funduszach ETF wprowadziła na platformę NYSE Arca swoje cztery nowe produkty.

21 czerwca rozpoczęły się notowania AdvisorShares Madrona Forward Domestic ETF, AdvisorShares Madrona Forward International ETF oraz AdvisorShares Madrona Forward Global Bond ETF. Portfele wszystkich ww. funduszy są zarządzane przez spółkę Madrona Funds. Oferuje ona strategie inwestycyjne stanowiące alternatywę dla tradycyjnych inwestycji na szerokim rynku oparte na modelu Madrona Forward Valuation Model.

AdvisorShares Madrona Forward Global Bond ETF jest pierwszym szeroko zdywersyfikowanym, globalnym, multisektorowym dłużnym funduszem ETF, który analizuje możliwy przyszły kształt krzywej dochodowości w celu realokacji aktywów w wybrane sektory globalnego rynku obligacji. Celem funduszu jest osiągnięcie wyników inwestycyjnych lepszych od benchmarku, którym jest indeks Barclays Capital Aggregate Bond. Zarządzający dąży do osiągnięcia ww. celu poprzez inwestycje głównie w wyselekcjonowane instrumenty typu ETP dające ekspozycję na rynek obligacji (w tym ETF-y, ETN-y, exchange-traded commodity trusts oraz exchange-traded commodity pools). Największy udział aktywach funduszu w końcu czerwca miały: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond (18,38%), Vanguard Mortgage-backed Securities (13,94%) oraz iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (13,51%). Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,50%, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) 1,15%.

AdvisorShares Madrona Forward Domestic ETF oraz AdvisorShares Madrona Forward International ETF oferują inwestorom szeroko zdywersyfikowaną strategię alokacji aktywów bazującą na konsensusie analityków odnośnie szacunków dotyczących wartości bieżącej przyszłych przewidywanych dochodów spółek (odpowiednio – amerykańskich i międzynarodowych) w stosunku do ich ceny. Celem pierwszego z ww. ETF-ów jest pokonanie indeksu S&P 500 (zarządzający wybiera do portfela akcje spółek z tego indeksu), natomiast drugiego – pokonanie indeksów MSCI EAFE i BNY Mellon Classic ADR (zarządzający wybiera do portfela ADR-y ok. 250 dużych spółek z Europy, Australii, Dalekiego Wschodu i Kanady – zarówno z krajów rozwiniętych jak i wschodzących). Największy udział aktywach funduszu AdvisorShares Madrona Forward Domestic ETF w końcu czerwca miały spółki: Borgwarner (0,41%), Royal Caribbean Cruises (0,39%), Johnson Controls (0,39%), Textron (0,39%), Whirpool (0,39) i First Solar (0,39%). Największy udział aktywach funduszu AdvisorShares Madrona Forward International ETF w końcu czerwca miały spółki: Societe Generale (0,72%), Danske Bank (0,70%), Credit Agricole (0,69%) i ING (0,69%). W obu funduszach opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,80%, a wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) 1,12%.

Z kolei 23 czerwca na NYSE Arca zadebiutował AdvisorShares Meidell Tactical Advantage ETF zarządzany przez spółkę American Wealth Management. Fundusz ten oferuje inwestorom szeroko zdywersyfikowany portfel, który mierzy szybkość zmian wartości różnorodnych klas aktywów, w celu znalezienia instrumentów o najlepszych wartościach zysku skorygowanego o ryzyko (risk-adjusted returns). Fundusz jest w praktyce funduszem funduszy, realizującym strategię aktywnej alokacji (może posiadać 100% aktywów w instrumentach dających ekspozycję na rynek akcji lub 100% w instrumentach dających ekspozycję na rynek długu lub w instrumentach rynku pieniężnego) w zależności od trendów rynkowych. Największy udział aktywach funduszu w końcu czerwca miały: Dreyfus Institutional Res. Treasury (14,07%), SPDR Barclays Capital TIPS (9,54%) i iShares Lehman Treasury Inflation (9,53%). Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 1,20%, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) 1,60%.

Spółka AdvisorShares posiadała w końcu czerwca w ofercie 10 aktywnie zarządzanych funduszy ETF, których łączne aktywa wynosiły ok. 310 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.