Skip to main content

Cztery nowe akcyjne i walutowe lewarowane i lewarowane odwrotne ETF-y ProShares na NYSE Arca

W lipcu 2012 r. oferta spółki ProShares powiększyła się o cztery kolejne lewarowane i lewarowane odwrotne fundusze typu ETF posiadające ekspozycję na spółki z sektora finansowego oraz na .

12 lipca na NYSE Arca zadebiutowały fundusze ProShares UltraPro Financials i ProShares UltraPro Short Financials. Oba instrumenty są powiązane z indeksem Dow Jones U.S. Financials, który obejmuje akcje banków, funduszy nieruchomości, firm ubezpieczeniowych oraz innych spółek działających w sektorze finansowym. W końcu września w portfelu tego indeksu znajdowało się 257 walorów, z których największe udziały posiadały: Wells Fargo (6,78%), Berkshire Hathaway (6,46%), JPMorgan Chase (6,15%), Citigroup (3,83%) oraz Bank of America (3,80%). Pierwszy z ww. ETF-ów stosuje trzykrotną dźwignię w skali dziennej (jego dzienna stopa zwrotu jest w przybliżeniu równa trzykrotności dziennej zmiany ww. indeksu), natomiast drugi fundusz porusza się w kierunku przeciwnym do zmian ww. indeksu, przy czym również stosuje trzykrotną dźwignię. Wskaźnik kosztów (expense ratio) obu funduszy wynosi 0,95% w skali roku. Nowe instrumenty uzupełniły gamę oferowanych przez ProShares ETF-ów posiadających ekspozycję na branżę finansową, która do tej pory obejmowała trzy fundusze: ProShares Ultra Financials, ProShares Short Financials oraz ProShares UltraShort Financials.

19 lipca na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszy ProShares Ultra Australian Dollar i ProShares UltraShort Australian Dollar. Pierwszy fundusz dąży do odwzorowania w skali dziennej dwukrotności dziennej zmiany kursu amerykańskiego dolara wobec dolara australijskiego (kurs krzyżowy AUD/USD). Drugi z ww. funduszy także stosuje dwukrotną dźwignię, lecz porusza się w kierunku przeciwnym wobec kursu AUD/USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) obu funduszy również wynosi 0,95% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.