Skip to main content

Cztery lewarowane i lewarowane odwrotne ETF-y ProShares na NYSE Arca

Na początku października 2011 r. amerykańska spółka ProShares specjalizująca się w lewarowanych i odwrotnych funduszach ETF wprowadziła na rynek NYSE Arca cztery nowe produkty pozwalające inwestorom partycypować w zmienności amerykańskiego rynku akcji oraz w cenach gazu ziemnego.

4 października do obrotu giełdowego weszły pierwsze na rynku amerykańskim fundusze ETF pozwalające zwielokrotnić stopę zwrotu z krótkoterminowych kontraktów futures na indeks VIX (tzw. indeks strachu) lub generować wyniki odwrotne do rezultatów osiąganych przez te kontrakty. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF dąży do uzyskania dwukrotności (w ujęciu dziennym) stopy zwrotu z indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures. Z kolei ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF stara się wypracować wyniki dokładnie przeciwne (w ujęciu dziennym) do ww. indeksu. Portfel indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures obejmuje kontrakty futures na indeks VIX (obrazujące zmienność indeksu S&P 500 w okresie najbliższych 30 dni) o średnim terminie wygasania równym miesiąc (w jego portfelu w odpowiednich proporcjach znajdują się kontrakty wygasające w najbliższym miesiącu oraz w kolejnym miesiącu). Wskaźnik kosztów (expense ratio) obu funduszy w skali roku wynosi 0,95%.

Produkty te uzupełniły dotychczasową ofertę tej spółki w zakresie tzw. volatility ETFs (czyli funduszy ETF dających ekspozycję na zmienność określonego segmentu rynku finansowego), która obejmowała dotąd fundusze ProShares VIX Short-Term Futures ETF oraz ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (zostały one uruchomione w marcu br.).

Dwa dni później na NYSE Arca zadebiutowały dwa kolejne ETF-y, tym razem oferujące lewarowaną i lewarowaną odwrotną ekspozycję na ceny gazu ziemnego. ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas ETF stara się uzyskać dwukrotnie wyższą (w ujęciu dziennym) stopę zwrotu od subindeksu Dow Jones-UBS Natural Gas (jest on subindeksem Dow Jones-UBS Commodity Index), którego portfel obejmuje kontrakty futures na gaz ziemny. Natomiast ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF dąży do osiągnięcia dwukrotności dziennej zmiany ww. subindeksu, ale w kierunku przeciwnym do kierunku zmiany tego subindeksu. Wskaźnik kosztów (expense ratio) obu funduszy w skali roku wynosi 0,95%.

Obok ww. dwóch funduszy w ofercie ProShares znajduje się również osiem innych towarowych lewarowanych i lewarowanych odwrotnych towarowych ETF-ów dających ekspozycję na cenę fixingową złota bulionowego na rynku londyńskim, na cenę fixingową srebra bulionowego na rynku londyńskim, na notowania subindeksu ropy naftowej Dow Jones-UBS Crude Oil oraz na notowania subindeksu szerokiego rynku towarowego Dow Jones-UBS Commodity.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.