Skip to main content

Cztery dłużne fundusze ETF Guggenheim na NYSE Arca

25 stycznia 2011 r. amerykańska spółka Guggenheim (wcześniej Claymore) wprowadziła na platformę NYSE Arca cztery exchange-traded funds:

 • Guggenheim BulletShares 2012 High Yield Corporate Bond ETF – replikuje BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2012 Index (obejmuje 73 walory, głównie spółek z sektora finansowego, przede wszystkim o ratingu B i B+)

 • Guggenheim BulletShares 2013 High Yield Corporate Bond ETF – replikuje BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2013 Index (obejmuje 119 walorów, głównie spółek z sektora komunikacyjnego, przede wszystkim o ratingu B i B+)

 • Guggenheim BulletShares 2014 High Yield Corporate Bond ETF – replikuje BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2014 Index (obejmuje 170 walorów, głównie spółek z sektora konsumpcyjnego, niecyklicznych, przede wszystkim o ratingu BB- i B+)

 • Guggenheim BulletShares 2015 High Yield Corporate Bond ETF – replikuje BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2015 Index (obejmuje 174 walory, głównie spółek z sektora finansowego, przede wszystkim o ratingu B+ i CCC+) (wszystkie dane według stanu na koniec 2010 r.)

Są to dłużne ETF-y posiadające w portfelu inwestycyjnym denominowane w amerykańskich dolarach obligacje korporacyjne o wysokim poziomie ryzyka i o określonych (latami) terminach zapadalności (2012, 2013, 2014 i 2015). Każdy z ww. funduszy trzyma te walory aż do terminu ich zapadalności i zakończy swoją działalność ostatniego dnia odpowiedniego roku. Ich roczne koszty (expense ratio) wynoszą 0,42% w skali roku.

Cztery ww. fundusze ETF to część oferty Guggenheim – spółka planuje bowiem w sumie uruchomić 9 funduszy ETF obligacji korporacyjnych. Kolejne będą miały terminy zapadalności od 2016 do 2020 roku.

W ofercie Guggenheim znajduje się ponadto siedem dłużnych funduszy ETF o zbliżonym charakterze (o terminach zapadalności od 2011 do 2017 r.), które jednak dają ekspozycję na obligacje korporacyjne o wysokim ratingu inwestycyjnym (są one także notowane na NYSE Arca) i są wyraźnie tańsze (roczne koszty wynoszą 0,24%):

 • Guggenheim BulletShares 2011 Corporate Bond ETF

 • Guggenheim BulletShares 2012 Corporate Bond ETF

 • Guggenheim BulletShares 2013 Corporate Bond ETF

 • Guggenheim BulletShares 2014 Corporate Bond ETF

 • Guggenheim BulletShares 2015 Corporate Bond ETF

 • Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF

 • Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.