Skip to main content

Cztery akcyjne fundusze iShares na Australian Securities Exchange

9 grudnia 2010 r. BlackRock wprowadził do obrotu na Australian Securities Exchange (ASX) cztery fundusze ETF iShares.

iShares MSCI Australia 200 replikuje indeks MSCI Australia 200, który obejmuje 200 największych przedsiębiorstw australijskich. Koszty zarządzania w skali roku wynoszą 0,19%.

iShares S&P/ASX 20 naśladuje zachowanie indeksu S&P/ASX 20, którego portfel składa się z akcji 20 australijskich blue chipów. To pierwszy i jak dotychczas jedyny ETF notowany na ASX dający ekspozycję na największe australijskie spółki. Koszty zarządzania w skali roku wynoszą 0,24%.

iShares S&P/ASX High Dividend odzwierciedla indeks S&P/ASX High Dividend, w skład którego wchodzi 50 australijskich firm wypłacających wysokie dywidendy. Koszty zarządzania w skali roku wynoszą 0,30%.

iShares S&P/ASX Small Ordinaries stara się naśladować notowania indeksu S&P/ASX Small Ordinaries – najbardziej reprezentatywny indeks dla segmentu małych spółek australijskich pochodzących z różnych sektorów gospodarki i notowanych na ASX. To również jedyny taki fundusz ETF, którego tytuły uczestnictwa znajdują się w obrocie na ASX. Koszty zarządzania w skali roku wynoszą 0,55%.

Obecnie na parkiecie w Sydney notowane są 23 fundusze ETF iShares. Są to produkty posiadające ekspozycję zarówno na lokalne, jak i międzynarodowe indeksy. Pierwsze fundusze ETF iShares z ekspozycją na rynki międzynarodowe zostały wprowadzone na ASX trzy lata temu.

Łączna wartość aktywów funduszy ETF w Australii wynosiła w końcu listopada 2010 r. 4,15 mld dolarów australijskich.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.