Skip to main content

Chiński fundusz infrastrukturalny na NYSE Arca

17 lutego na NYSE Arca zadebiutował Emerging Global Shares INDXX China Infrastructure Index Fund sponsorowany przez Emerging Global Advisors – niezależną firmę inwestycyjną specjalizującą się w inwestycjach na emerging markets. Celem funduszu jest naśladowanie zachowania INDXX China Infrastructure Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem współczynnika free float), który obejmuje 30 wiodących i reprezentatywnych przedsiębiorstw chińskich z sektora infrastruktury zdefiniowanych przez Industry Classification Benchmark. Największy udział w portfelu indeksu (według stanu na dzień 1 lutego br.) miały sektory: zarządzania i rozwoju nieruchomości (real estate management & development) – 22,75%, metali i wydobycia (metals & mining) – 15,22%, budownictwa i inżynierii (construction & engineering) – 14,93% oraz wyposażenia elektrycznego (electrical equipment) – 11,70%. Jeżeli chodzi o poszczególne spółki, to dominujący udział mają: China Communications Construction Company (5,74%), China Telecom Corporation Limited (5,74%), Aluminium Corporation of China Limited (5,74%), China Railway Group Limited (4,78%), Sino Ocean Land Company (4,47%) oraz China Railway Construction Corporation (4,41%). Średnia kapitalizacja spółek w indeksie wynosi 8,3 mld USD, a mediana 5,0 mld USD. Współczynnik P/B spółek w indeksie wynosi 2,38%. Współczynnik kosztów brutto (gross expense ratio) wynosi 1,10%, zaś netto (net expense ratio) 0,85%.

Na parkiecie NYSE Arca – amerykańskim segmencie NYSE Euronext przeznaczonym do notowań m.in. funduszy ETF – notowanych jest obecnie 761 exchange-traded funds (jako główne miejsce notowań), 50 instrumentów typu ETV (exchange-traded vehicles) oraz 90 instrumentów typu ETN (exchange-traded notes).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.